Ett svenskt rättsvetenskapligt rum

Helsingfors universitet (juridiska fakulteten), Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Svenska handelshögskolan har ingått ett avtal om samarbete inom undervisning och forskning på rättsvetenskapens område.

JuridikI syfte att slå vakt om en levande och aktiv, högklassig undervisning och forskning på svenska utökar och intensifierar samarbetsparterna sitt samarbete på rättsvetenskapens område gällande undervisning, forskning och fortbildning. För detta ändamål upprättas en permanent organisation Rådet för samordnad rättsvetenskap (Rättsam). Rådet sammanträder minst två gånger om året.

Enligt innehållet i samarbetsavtalet kan man ordna gemensamma kurser inom undervisningen. Vidare kan samarbetet ske genom samordning av kursutbud och genom att kurser anpassas så att de kan tillgodogöras inom flera utbildningar. Likaså kan samarbetet avse utarbetandet av svenskspråkigt undervisningsmaterial och utarbetandet av en långsiktig plan för att kontinuerligt tillgodose behoven till denna del. Gästföreläsare, timlärare och olika nya undervisningsformer (nätundervisning, studiebesök m.m.) kan i högre grad än tidigare erbjudas åt och utnyttjas av flera enheter. Rekrytering, handledning och andra åtgärder för att garantera den svenskspråkiga akademiska återväxten utgör ett viktigt område för samarbetet. En utåtriktad verksamhet i form av seminarier och fortbildningsaktiviteter kan också initieras.

Avtalet träder i kraft den 1 oktober 2003 och är i kraft under en treårsperiod. Avtalet har ingåtts inom ramen för Rektorsdelegationen för högskoleutbildningen i Helsingfors, som är ett samarbetsorgan för de tvåspråkiga och svenskspråkiga universiteten och yrkeshögskolorna i huvudstadsregionen.

Text: Minna Meriläinen
Foto: Liisa Parviainen
1.10.2003
www.helsinki.fi/webbredaktionMånadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»