Universitetet är nu självständigt

Enligt den nya universitetslagen är universiteten offentligrättsliga institutioner från och med början av år 2010. Men vad innebär detta?

Universitetet är nu självständigt

– En offentligrättslig institution är en självständig juridisk person, förklarar professorn i förvaltningsrätt Olli Mäenpää.

– Som självständig juridisk person kan universitetet bestämma om sin egen verksamhet och penninganvändning. Ingen kan diktera hur universitetets styrelse ska fatta sina beslut.

Här finns en klar skillnad mot universitetets gamla ställning som ett räkenskapsverk som lydde under Undervisningsministeriet, vilken Mäenpää jämför med

länsstyrelsens eller kommunikationsverkets ställning.

– Produktivitetsprogrammet inom statsförvaltningen och det nya lönesystemet pålades universitetet genom ett beslut av ministeriet.

Att påtvinga sådana utifrån kommande system på den offentligrättsliga institutionen kräver idag en ändring i universitetslagen av riksdagen. Är det nya universitetet samma som ett bolag?

– Nej, så är det inte. Ett bolags verksamhet styrs av bolagslagen, medan universitetens verksamhet bestäms av en separat universitetslag. Undantag till det här är Aalto-universitetet och Tampereen teknillinen yliopisto (Tekniska universitetet i Tammerfors) som är stiftelser och styrs av stiftelselagen, förklarar Mäenpää.

Har ett universitet som står utanför den statliga byråkratin full frihet att besluta om sina examina, sin forskning och sin penninganvändning?

–Ja, inom ramen för universitetslagen. I praktiken är det ju så att huvuddelen av universitetets finansiering kommer från Undervisningsministeriet, så de kan fortfarande ha något att säga till om. Men också i förhandlingarna med ministeriet har universitetet en betydligt starkare ställning än förut.

– Friheten medför ju också ansvar: om universitetet inte sköter sin ekonomi kan det i princip till och med gå i konkurs.

Text: Juha Merimaa
Foto: Veikko Somerpuro
7.1.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen
Översättning: Eva WahlströmMånadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»