Olika dimensioner av typ A-beteende påverkar arbetsrelaterad stress på olika sätt

Höga prestationskrav på jobbet tillsammans med bristande kontroll över arbetet eller obalans mellan insatser och belöningar är faktorer som kan orsaka arbetsrelaterad stress.

Arbetsrelaterd stress?

Fil.dr Taina Hintsa och hennes kolleger vid institutionen för psykologi vid Helsingfors universitet undersökte vilken inverkan olika dimensioner av typ A-beteende har på arbetsrelaterad stress och på obalansen mellan insats och belöning. Undersökningen publicerades i januarinumret av tidskriften Journal of Occupational and Environmental Medicine. Resultaten visar att olika dimensioner av typ A-beteende påverkar arbetsrelaterad stress på olika sätt.

– Vi undersökte komponenterna i typ A-beteende eftersom det finns tecken på att de kan ha olika inverkan t.ex. på studieframgång och hälsa. En del av dem skulle till och med kunna förhindra uppkomst av arbetsrelaterad stress, säger Hintsa.

Undersökningen bygger på en uppföljningsstudie av hjärt- och kärlsjukdomar bland finländska barn i undersökningen The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Studien inleddes 1980 och följdes upp vart tredje år fram till 1992. Därefter har uppföljningsstudier gjorts 1997, 2001 och 2007.

– Typ A-beteende kännetecknas av aggression, känslor av tidspress, tävlingsinstinkt och hög intensitet, förklarar Taina Hintsa.

Komponenten ledarskap (leadership) karaktäriseras av en vilja att vinna och vara ledare i aktiviteter, aggression innebär att individen lätt blir irriterad, hög intensitet (hard-driving) innebär att individen är konkurrensinriktad, medan komponenten otålig energi (eagerness-energy) förknippas med en känsla av tidspress.

– Studiens resultat visar att komponenten ledarskap medförde en låg risk för arbetsrelaterad stress, medan aggression, hög intensitet och otålig energi kan göra arbetstagare mer benägna för att drabbas av arbetsrelaterad stress, summerar Taina Hintsa.

Inom forskningen av arbetsrelaterad stress blir individuella skillnader ofta förbisedda eftersom man utgår från att stress främst härrör från arbetet.

– Resultaten pekar på att det är väsenligt att undersöka både arbetstagarnas personliga egenskaper och arbetets karaktär då man planerar och genomför framgångsrika strategier i syfte att förebygga och minska arbetsrelaterad stress, konstaterar Hintsa.

Journal of Occupational and Environmental Medicine

The Cardiovascular Risk in Young Finns Study

Text: Nathalie Edman
Foto: Veikko Somerpuro
26.1.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen

Översättning: AAC Global


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»