Straffrätten måste ta allvarligt på våldet i parrelationer

Lagarna om våld inom parrelationer borde ändras, säger docent Johanna Niemi som promoveras till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

våld

Lagarna kring våld inom parrelationer borde ändras. Ändringarna skulle hjälpa offren och signalera att våld inte kan godkännas i någon form, säger docent Johanna Niemi som promoveras till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

– Man borde förhålla sig allvarligare till våld inom parrelationer. Man borde förstå våldet som en accelererande process som lamslår offret. Det finns positiva exempel i Sverige och i Wisconsin på våldsförebyggande arbete när det gäller parrelationer. Niemi jämför lagstiftningen i Sverige och Wisconsin med läget i Finland.

I Sverige stiftades en lag på 1990-talet om brott mot kvinnofrid. Som sådant kan man döma olika slags upprepade brott inom nära relationer, såsom misshandel, olaga hot och tvång.

– Brottsförövaren kan då straffas strängare än om man behandlar brotten som separata handlingar. I praktiken verkar straffen inte ha blivit mycket strängare. Däremot ser poliserna och åklagarna allvarligt på tidigare fall, som kan komma fram i offrets berättelse eller i polisens register, och börjar då genast undersöka dessa, beskriver Niemi hur lagen verkar.

De lagändringar som hon föreslår har att göra med uppfattningen av våld i parrelationer som en spiral av rädsla. Våldsbrotten ska inte vara målsägarbrott: ett offer som lider av rädsla vågar inte alltid väcka åtal. En förlikning eller försoning är inte heller jämlik på grund av rädslan.

Niemi kritiserar rättssystemet i Finland för att det rangordnar våldsbrott som mindre allvarliga än brott mot egendom eller mot allmänna intressen.

– En lagändring löser inte ensam våldsproblemen, men en enhetlig politik och offentlig diskussion kring ändringen påverkar människornas attityder och myndigheternas verksamhet.

Niemi är docent i processrätt och har verkat inom olika uppgifter vid Helsingfors universitet och som professor i juridik vid Umeå universitet. Niemi promoveras till hedersdoktor vid Uppsala universitet 22.1.2010.

Text: Anna-Kaisa Kontinaho
Foto: LEHTIKUVA/DPA/ Heiko Wolfraum
14.1.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»