Språkbadare har goda inlärningsresultat

Kursen Miljö och u-länder en lyckad kombination av språk och innehåll.

Kristina Lindström

– Ofta kan kurserna i svenska vara tråkiga för finnarna och då fick jag idén att integrera språk och innehåll, svenskan presenteras på ett nytt sätt för finskspråkiga, berättar Kristina Lindström, professor i mikrobiologi, om hur språkbadskursen kom till.

I höstas var det var fjärde året som kursen ordnades och cirka 30 personer tog del av kursen. 20 av dem var finskspråkiga som tog kursen som en kombinerad språk- och substanskurs, och ungefär 10 var finsk- eller svenskspråkiga som tog kursen för innehållets skull.

– Ämnet för kursen lockade och det fanns ingen motsvarande kurs på finska. Det kändes som ett bra alternativ att kombinera ett intressant ämne med en obligatorisk kurs i svenska, berättar Karoliina Hyry, som studerar miljövårdsvetenskap, om varför hon valde att ta den här kursen.

Men trots att viljan att lära sig svenska är stor och ämnet är intressant, så är det inte alltid så lätt att hänga med.

– Ordlistorna som vi får är jätteviktiga och hur bra jag hänger med beror på hur bra jag har förberett mig, menar Lea Liuha som studerar mark- och miljövetenskap.

– Jag måste koncentrera mig för att hänga med, säger Karoliina Hyry.

Kursen är tvärvetenskaplig och har deltagare från olika fakulteter. Den kan avläggas både som en kombinerad språk- och innehållskurs eller bara som kurs för innehållet.

All undervisning sker på svenska och innan föreläsningarna ordnas grammatikföreläsningar för dem som tar kursen som kombinerad.

– Grammatiken är kopplad till föreläsningarna och kursen har en egen språklärare som granskar rapporter och ger språklig respons, medan jag kommenterar innehållet i rapporterna, berättar Lindström som tycker att det är viktigt att ha en skild språklärare med under kursen.

Lindström tycker att det här är ett lyckat koncept som kan spridas.

– Det är positivt att det är många finskspråkiga som vill lära sig svenska och inlärningsresultaten har varit goda. Dessutom är den allmänbildande eftersom den är tvärvetenskaplig och man träffar forskare från olika miljöer.

Text: Jonna Söderqvist
Foto: Veikko Somerpuro
5.1.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»