Universitetscentren har lyckats med den regionala vuxenutbildningen

En arbetsgrupp som utvärderat verksamheten vid universitetscentren anser att de har lyckats i att höja utbildningsnivån i regionerna med hjälp av vuxenutbildningen.

Lahtis universitetscentrum i byggnaden Tietoportti

- Det här är också starkt förknippat med regionernas framskridande, betonar prorektorn vid Helsingfors universitet, Markku Löytönen.

Arbetsgruppen som tillsatts av Rådet för utvärdering av högskolorna utvärderade verksamheten inom alla universitetscentra i Finland – Kajana, Karleby, Lahtis, St. Michel, Björneborg och Seinäjoki – i sin rapport som publicerades 26 januari. Helsingfors universitet koordinerar universitetscentren i Lahtis och St. Michel.

Rapporten berömde det konstruktiva samarbetet mellan centren och de regionala aktörerna. Den mest brådskande uppgiften är att främja det regionala samarbetet med yrkeshögskolorna. Löytönen finner samarbetet naturligt:

- Helsingfors universitet idkar kontinuerligt samarbete med yrkeshögskolorna på det praktiska planet. Som regional aktör samarbetar universitetet inom universitetscentren med betoning på forskning och undervisning.

Utvärderingsgruppen rekommenderar att universitetscentren fokuserar forskningen. Lahtis universitetscentrums profil stärks till exempel av koncentrationen på miljöteknik och –ekologi.

Enligt utvärderingsgruppen är universitetscentren väl lämpade för att ordna utbildning och magisterprogram för personer i arbetslivet. För den studentexamensbaserade kandidatutbildningen har centren däremot svårt att erbjuda tillräckligt med studiealternativ.

Utvärderingsgruppen ansåg att det knappa antalet anställda med forskarutbildning är en utmaning för centren. Det finns dock exempel på innovativa lösningar på problemet: i St. Michel undervisar till exempel utländska professorer i perioder om tre veckor.

Utvärderingsrapporten ”Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi. Yliopistokeskusten arviointi”

Lahtis universitetscentrums webbsidor

St. Michels universitetscentrums webbsidor

Text: Marja Lintula
Foto: Lahtis universitetscentrum / Valokuvaamo Potretti
27.1.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Eva Wahlström


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»