Helsingforsalliansen tillsatte styrgruppen

Alliansen ger intressanta studieprogram och stärker den svenskspråkiga högskoleundervisningen genom kontakter till samhället.

Thomas Wilhelmsson Helsingforsalliansen, som består av Helsingfors universitet, Hanken Svenska handelshögskolan och Arcada, har tillsatt styrgruppen.

Den består av de tre skolornas rektorer och rektorn för Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU samt tre externa medlemmar.

– De externa medlemmarna i styrgruppen kan bredda perspektivet och öka förståelsen för vilka behov, förväntningar och önskemål samhället i stort och näringslivet har, säger Sixten Korkman, VD för Näringslivets forskningsinstitut ETLA och extern medlem i styrgruppen.

De övriga externa medlemmarna är rektor Gunborg Gayer vid Helsingfors stads svenska arbetarinstitut och direktör Per-Edvin Persson vid Heureka.

Alliansen är inte bara viktig, eftersom den genom kontakterna till samhället stärker den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Helsingfors, utan den har också en annan viktig kompletterande funktion för högskolorna.

– Tack vare alliansen kan högskolorna tillsammans t.ex. skapa nya intressanta ämneskombinationer och lockande internationella bilaterala magisterprogram. Den ger också forskningssamarbetet möjlighet att utvecklas och må gott, konstaterar rektor för HU Thomas Wilhelmsson som anser att ett toppuniversitet också behöver t.ex. affärsekonomisk sakkunskap.

Alliansen är också ett svar på de krav som reformen av universitetslagen ställer, eftersom strukturomvandlingen, som är i full gång, kräver större enheter, strukturer och allianser.

Sedan tidigare finns samarbetsorganet RHH, Rektorsdelegationen för högskoleutbildningen i Helsingfors. Helsingforsalliansen är en fördjupning av det här samarbetet mellan HU, Hanken och Arcada.

Wilhelmsson tror att de första resultaten kommer att synas i gemensamma studieprogram och ämneskombinationer.

– I framtiden kommer samarbetet att fördjupas, menar Wilhelmsson. Avtalet för Helsingforsalliansen trädde i kraft vid årsskiftet.

Styrgruppen i sin helhet: rektor för Helsingfors universitet Thomas Wilhelmsson, rektor för Hanken Marianne Stenius, rektor för Arcada Henrik Wolff och rektor för Soc&kom Henrik Hägglund.
Externa medlemmar: rektor Gunborg Gayer vid Helsingfors stads svenska arbetarinstitut, VD Sixten Korkman vid Näringslivets forskningsinsitut ETLA och direktör Per-Edvin Persson vid Heureka.

Text: Jonna Söderqvist
Foto: Ida Pimenoff
26.1.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»