Försvinner välfärdsstaten i de sämre ekonomiska tiderna?

Hur går det för välfärdssamhället i globaliseringens tidevarv och i sämre ekonomiska tider?

Erkki Tuomioja Enligt Erkki Tuomioja, docent i politisk historia vid HU och riksdagsman, har den nordiska välfärdsmodellen varit en förutsättning för att de nordiska länderna har varit så framgångsrika i den globaliserande världen.

– Det har kanske märkts bättre utanför Norden än inom Norden, menar Tuomioja.

För att bevara konkurrenskraften har man krävt allt från nedskärningar i socialskyddet, privatisering av offentliga tjänster och egendom till skattelättnader.

Enligt Tuomioja har nyliberalismen, utan att man talat om den vid dess rätta namn, i smyg påverkat de nordiska ländernas politik.

Pauli Kettunen, professor i politisk historia vid HU, konstaterar att den ekonomiska konkurrenskraften inte är ett nytt tema i de nordiska länderna.

– Nytt är ändå att vi måste bevisa att vi är attraktiva inför de övernationella aktörerna.

Helena Blomberg, professor i socialpolitik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU, lyfter fram medborgarnas synvinkel och attitydskillnaden som har växt och blivit allt större mellan befolkningen och ledande lokala beslutsfattare och administratörer. Befolkningen har en uttrycklig vilja att bevara och utveckla det offentliga servicesystemet, och inställningen till privatiseringen av de kommunala tjänsterna har blivit allt mer negativ.

– I sämre ekonomiska tider finns det ett speciellt behov av en öppen och demokratisk diskussion om hur välfärdstjänsterna påverkas av åtgärderna och vilka följder de får, efterlyser Blomberg.

Pauli Kettunen leder den samnordiska spetsforskningsenheten NordWel och Blomberg är teamledare för en av de fem forskningsgrupperna.

Välfärdsstaten diskuterades i går på Vetenskapssnack-tillställningen som ordnas av Helsingfors universitet.

The Nordic Welfare State – Historical Foundations and Future Challenges

Publikationen Global pressure - Nordic Solutions?

Text: Marja Lintula
Foto: Statsrådets bildbank
23.1.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Jonna Söderqvist


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»