Första svenska professuren i veterinärmedicin

Husdjurens välfärdsforskning och svenskans ställning stärks, menar Anna Valros som nu innehar den svenska professuren i veterinärmedicin.

Anna Valros – Det känns bra att äntligen kunna göra långsiktiga planer och strategier, i tio år kämpade vi innan vi fick den här professuren, säger Anna Valros.

Hon kom tillbaka från mammaledigheten i slutet av förra året och sedan dess innehaft den svenska professuren i veterinärmedicin med inriktning på husdjurens välfärd.

Hon gläds både över att donationsprofessuren är svensk, eftersom det råder brist på svenskkunniga veterinärer, och att professuren inriktas på husdjurens välfärd.

– Äntligen har forskningsområdet djurens välfärd fått fotfäste och tas på allvar, utbrister Valros som år 2003 disputerade på suggornas modersbeteende vid HU.

Enligt henne har den internationella konkurrensen drivit djurgårdar till en intensifiering som kan vara för mycket för både gården och djuret. Husdjursvälfärd handlar om att se helheten genom tvärvetenskaplig forskning där olika aspekter kombineras, till exempel djurens beteende, fysiologi och ämnesomsättning.

Men det handlar också om att koppla forskningen ihop till verkligheten, så att både djuruppfödarnas ekonomiska intressen och djurens beteendemässiga och fysiologiska behov beaktas.

– Den tillämpade delen av forskningen handlar om att hitta kompromisser, menar Valros.

Ofta går ändå de här olika aspekterna hand i hand, eftersom ett välmående djur ger bättre avkastning och därför ligger det också i uppfödarnas intresse att hålla sina djur friska.

Valros ser också en stor språklig utmaning i sitt arbete, nämligen att göra svenskan motiverande för de finskspråkiga studerandena och att den blir en positiv del av utbildningen.

– Veterinärservice behövs på båda språken och också de finskspråkiga veterinärerna borde våga använda svenska, betonar Valros som också kommer att arbeta med utvecklingen av den svenska terminologin.

Cirka fyra till fem procent av studerandena vid fakulteten är svenskspråkiga och många har visat ett intresse för till exempel möjligheten att skriva kandidatavhandlingen på svenska.

– Professuren är en kombination av biologi och psykologi och på svenska. Det här är mitt drömyrke!

Läs mer om djurens välfärdsforskning (på finska)

Text: Jonna Söderqvist
Foto: Ilkka Saastamoinen
16.1.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»