Visdom i tanden

Vetenskapstidskriften Nature: Tandforskningen vid Helsingfors universitet hör till pärlorna inom evolutionsforskningen.

Tand Tidskriften Nature inledde 200-årsjubileet av Charles Darwins födelse genom att publicera femton pärlor inom evolutionsforskningen gratis på nätet. En av dessa är ett arbete som professorn i utvecklingsbiologi tillsammans med två av sina post doc-forskare gjort och som borrar sig in i tändernas evolution.

Jukka Jernvall, Kathryn Kavanagh och Alistair Evans undersöker vilket som har större inverkan på tandutvecklingen, käkstorleken eller konkurrensen mellan tänderna. De har kunnat påvisa att de främre kindtänderna påverkar uppkomsten av de bakre kindtänderna, som växer fram senare.

– Tändernas storleksförhållanden regleras av två skruvar, en aktiverande och en inhiberande tillväxtfaktor. Som en effekt av styrkeförhållandet mellan dessa är alla tänder antingen lika stora, jämnt minskande, eller ökande i storlek så att visdomstanden är störst.

Gruppen ställde upp en matematisk modell utgående från resultaten, och med den kunde de förutspå kindtändernas storleksförhållanden hos 29 musarter som använde olika slags föda. Med modellen, som utgår från observationer av skillnader på individnivå, kunde de sluta sig till evolutiva förändringar mellan arterna, som till och med syns i fossila material. Att kunna påvisa sådana samband har traditionellt varit mycket svårt för biologerna.

Forskningen ger en förklaring till uppkomsten av visdomstanden, något som också förbryllade Darwin. Och det kan hända att man tack vare Jernvalls forskning lyckas hindra visdomständerna att växa ut. Å andra sidan kan visdomständerna ge stamceller för konstgjorda tänder:

– Denna undersökning ger mera redskap för att utforska hur man kan odla extra tänder.

Nyheten i vetenskapstidskriften Nature

Text: Jouni Tikkanen
Foto: Veikko Somerpuro
13.1.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Eva Wahlström


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»