Finnarna har kanske bytt språk

Normalt går gener och språk hand i hand, men kulturella kontakter gav oss möjligen ett nytt språk.

Albert de la Chapelle Befolkningen i Finland är ung, isolerad och numerärt mycket liten, och för 2 000 till 4 000 år sedan bodde här en liten population på kanske 1 000 personer som ursprungligen flyttat hit från Europa.

Finnarna är till sitt arvsanlag europeiska, men då talade finnarna knappast finska med varandra, utan troligen samma indoeuropeiska språk som i det övriga Europa.

– Ett folk byter språk av två orsaker, antingen blir de underkuvade eller så beror det på intensiva kulturella kontakter, berättar Albert de la Chapelle, professor emeritus i medicinsk genetik vid Helsingfors universitet.

De la Chapelle tror att finnarna bytte språk eftersom de bedrev handel med ugrisk- eller förfinsktalande handelsmän från Ladogatrakten vilka i sin tur hade handelsförbindelser mot Svarta havet och Bosporen, där det fanns varor som kryddor, verktyg och andra lyxvaror.

En handelsman kanske bosatte sig i Finland, tog med sig sitt finsk-ugriska språk som den lilla förfinska befolkningen på ett tusental kanske upplevde som ett bättre språk än det egna. Sakta men säkert dog det ursprungliga indoeuropeiska språket ut i Finland och ersattes av – finskan. En kulturell händelse ledde till att språket byttes ut, men utan att påverka generna.

– Ur en genetikers synvinkel är förklaringen attraktiv, säger de la Chapelle som är väldigt intresserad av kombinationen språk och gener.

Språket är ett brinnande intresse, medan han har forskat mycket i människornas gener och är Finlands mest framstående cancerforskare. I dag arbetar han fortsättningsvis som professor i cancergenetik vid Ohio State-universitetet i USA dit han flyttade för elva år sedan för att kunna fortsätta sitt arbete eftersom han skulle ha nått pensionsåldern i Finland.

I höstas gjorde de la Chapelle och hans team en ny stor upptäckt när de hittade en liten förändring i ett genpars aktivitet som orsakar 10 procent av all tjocktarmscancer i USA.

Till Finland kommer de la Chapelle på besök några gånger om året och han har allt tydligare börjat märka av språkförändringarna här.

– Språkbytet sker snabbare i dag, svenskan är som bortblåst här i stan och förändringen är markant under de senaste tio åren, funderar de la Chapelle.

Albert de la Chapelle föreläste om ”Gener och språk i Finland” under Vetenskapsdagarna vid Svenska litteratursällskapet.

Text och foto: Jonna Söderqvist
12.1.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»