Utställning belyser våra politikers akademiska liv

Helsingfors universitetsmuseum lyfter fram de täta banden mellan universitetet och den politiska eliten.

Många av våra mest betydande politiker har haft starka band till universitetet.

Hur visade studenterna vid Helsingfors universitet sitt missnöje med K. J. Ståhlberg år 1931? Vilket avgångsbetyg fick P. E. Svinhufvud från Normallyceum i Helsingfors? Vilken akademisk bakgrund hade presidenterna Ryti, Paasikivi och Kekkonen?

Bland annat dessa frågor besvaras på utställningen Från professor till president, från statsminister till kansler – universitetsmän och politiker som öppnade idag på Helsingfors universitetsmuseum Arppeanum.

Utställningen belyser den viktiga roll som Helsingfors universitet har haft i att utbilda blivande presidenter, ministrar och riksdagsmän, samt de täta band som funnits mellan universitetet och den politiska eliten allt sedan lantdagens tid.

– Under republikens unga år var universitetsmedlemmarnas inflytande i politiken så starkt att man har hänvisat till denna tid som ”professorernas republik”, berättar filosofie magister Pia Österman som skrivit manus till utställningen.

– Professorerna såg det som sin medborgerliga plikt att delta i politiken. Det är lite synd att den traditionen inte längre finns kvar i samma utsträckning.

Många av våra mest betydande politiker har haft starka band till universitetet. Nio av Finlands presidenter har universitetsbakgrund, sju av dem vid Helsingfors universitet. Som exempel kan nämnas president K. J. Ståhlberg, även känd som professor i förvaltningsrätt.

En annan känd politiker, statsministern under andra världskriget Edwin Linkomies, var professor i romersk litteratur.

President Relanders akademiska bana avslöjade dock ingenting om hans kommande politiska engagemang: han jobbade som adjunkt på försöksinrättningen för lantbruksekonomi och skrev bland annat en handbok om kaninskötsel.

Utställningen pågår fram till den 30 april.

Text: Marika Mäklin
Foto: Heidi Ekelund
11.1.2006
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»