Sysiharju


TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE
SISKO WILKAMA
kasvatustieteilijä
1893-?


Sisko Wilkama (os. Brummer) valmistui filosofian kandidaatiksi 1916 ja toimi sitten opettajana Sörnäisten kristillisessä kansanopistossa sekä Lappeenrannan ja Nurmijärven yhteiskoulussa.

Vuonna 1938 hän väitteli naissivistyksen periaatteiden kehityksestä Suomessa 1840-1880. Tutkimustaan hän luonnehti "pedagogis-aatehistorialliseksi". Työssään hän tarkasteli niitä aatteellisia, yhteiskunnallisia ja pedagogisia virtauksia, jotka johtivat ensimmäisen yhteiskoulun perustamiseen 1883.

Wilkama keräsi keskustelua monenlaisista lähteistä valtiopäivien pöytäkirjoista sanomalehtiin ja kaunokirjallisista teksteistä matkakertomuksiin. Tämä nykytutkijasta ansiokkaalta tuntuva tutkimusote sai työn opponentin pitämään sitä "kirjavana", joskin lausunnossa myönnettiin väittelijän selkeästi osoittaneen tärkeän pedagogis-aatehistoriallisen kehityskulun pensionaattikasvatuksesta tyttökouluun ja tyttökoulusta yhteiskouluun. Vuonna 1950 Wilkama julkaisi vielä teoksen Oppikoulu ja lasten vanhemmat.