TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE


Teräskeli
Kuva: Museovirasto

HILJA TERÄSKELI
silmätautiopin professori
1893-1958


Hilja Teräskeli oli Suomen toinen lääketieteen naisprofessori. Hän sai nimityksen Turun yliopiston silmätautiopin professoriksi 1945.

Hilja Teräskeli oli kotoisin Oulusta. Hän pääsi kouluun vasta tyttäriensä koulunkäyntiin kielteisesti suhtautuneen isän, talonomistaja Fredrik Ferdinand Träskelinin, kuoltua 1908. Ylioppilastutkinnon Hilja Teräskeli suoritti Oulun suomalaisessa jatko-opistossa 1916, viisi vuotta ikäluokkaansa myöhemmin.

Lääketieteen lisensiaatiksi Hilja Teräskeli valmistui 1926 ja silmätautiopin erikoislääkäriksi 1929. Hän työskenteli Helsingin Yleisen Sairaalan silmätautien osaston apulaislääkärinä, Helsingin yliopiston dosenttina 1936-45, yliopiston silmätautienklinikan apulaisopettajana ja lopulta klinikan apulaisylilääkärinä. Lisäksi hän hoiti useita viransijaisuuksia eri sairaaloissa.

Hilja Teräskeli väitteli 1934 aiheenaan heikkonäköisyys karsastavissa ja karsastamattomissa silmissä vilkemenetelmällä tutkittuna. Hän jatkoi vilkemenetelmän käyttöä myös myöhemmissä tutkimuksissaan. Sodan aikana työ keskeytyi.

1945 Hilja Teräskeli nimitettiin Turun yliopiston silmätautien professuuriin. Hän oli vastaperustetun laitoksen ensimmäinen professori ja joutui luomaan toiminnan alusta pitäen. Hän oli myös silmäklinikan johtaja ja toimi lääketieteellisen tiedekunnan varadekaanina 1945-48..

Turun aikana ilmestyi kaksi statistista työtä yhdessä apulaislääkärin kanssa. Toinen käsitteli viherkaihileikkausten tuloksia, toinen trakooman levinneisyyttä. 1947 Hilja Teräskeli julkaisi vielä tutkimuksen pysyvän invaliditeetin aiheuttaneista silmävammoista Suomen armeijassa sodan aikana.

Heikentyneen terveyden vuoksi Hilja Teräskeli jätti virkansa 1951, mutta jatkoi yksityisvastaanoton pitoa Helsingissä kuolemaansa asti.

Hilja Teräskeli julkaisi useita tutkimuksia alansa kansainvälisissä sarjoissa. Tieteellisten töiden lisäksi hän kirjoitti yleistajuisia artikkeleita terveydellisiin aikakauslehtiin. Hän toimi Suomen Silmälääkäriyhdistyksen sihteerinä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana. Hilja Teräskeli teki myös useita ulkomaisia opintomatkoja.

Marja Engman

Lisää aiheesta:

Parvio, Salme, "Hilja Teräskeli (1893-1958)". Kirjassa Suomen Naislääkäriyhdistys ry 1947-1987 (1987).

<< Edellinen lääketieteilijä Seuraava lääketieteilijä >>