Vuola


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Vuola

ELINA VUOLA
teolog
1960-


Elina Vuola har varit banbrytande inom två områden vid teologiska fakulteten: kvinnoforskningen och den latinamerikanska befrielseteologin. Den sistnämnda bygger på uppfattningen, att ett av de centrala kraven som kan ställas på den kristna tron är att de fattiga och förtryckta ställs i främsta rummet och deras rättigheter försvaras konkret i teologin och i kyrkans liv.

Vuola har närmat sig de här frågorna på ett icke-akademiskt sätt. Hennes intresse för tredje världen och fattigdomen förde henne till u-landsrörelsen, och sedan till Latinamerika, där hon fungerade som medborgaraktivist, ryggsäcksresenär och fri journalist. I dessa sammanhang blev hon också bekant med befrielsens teologi.

Innan hon inledde sina fortsatta studier var Vuola verksam i finländska medborgarorganisationer, vilket senare kom att inverka på frågeställningarna i hennes forskning. Enligt Vuola är det svårt att bli motiverad för ett forskningsarbete, som inte verkar att ha någon samhällelig betydelse. En forskning bör åtminstone ge upphov till diskussioner. Vuola har gett uttryck för sådana här tankar bl.a. som kolumnist vid Suomen Kuvalehti.

Elina Vuola disputerade 1997 om metodologiska likheter och skillnader mellan befrielsens teologi och feministteologin. Numera verkar hon vid Helsingfors universitets institution för u-landsforskning. Hennes aktuella forskningstema är relationen mellan de mänskliga rättigheternas universella princip och religionen. Vuola undersöker religionens uppfattningar om kvinnors sexuella självbestämmanderätt, särskilt i länder som är fattiga och där religionen har en stor samhällelig betydelse.

Päivi Salmesvuori