Sysiharju


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Sysiharju

ANNA-LIISA SYSIHARJU
pedagog
1919-


Emeritaprofessorn i pedagogik vid Helsingfors universitet Anna-Liisa Sysiharju har mångsidigt forskat i pedagogiska och utbildningsfrågor ur elevernas, lärarnas, lärarutbildningens, skolans och familjens synvinkel. I Sysiharjus forskning har jämförelsen mellan könen intagit en central ställning.

Hennes doktorsavhandling i socialpsykologi Equality, Home and Work om kvinnliga studerandes uppfattningar om jämlikhet (1960) var banbrytande inom den finländska attityd- och rollforskningen. Hon fick idéerna till sin forskning från sin praktiska undervisning och sitt pedagogiska arbete, för innan hon inledde sin universitetsbana verkade hon vid handels- och industriministeriets yrkesvägledningsbyrå samt som lärare vid Kasvatusopillinen talouskoulu (senare hushållslärarinstitut). Inriktningen för hennes forskning preciserades då hon studerade vid Wisconsins universitet i USA 1949-50. Hon var då speciellt intresserad av socialpsykologi och sociologi, och särskilt forskning kring kvinnor och könsroller. Sysiharju insamlade det empiriska materialet för sin doktorsavhandling redan 1951-54 och arbetade på sin forskning vid sidan av sitt övriga arbete.

Efter att ha disputerat ägnade sig Sysiharju allt mera åt pedagogiken. Hon deltog bl.a. i en omfattande nordisk gymnasieforskning, som resulterade i flera publikationer på 1960-70 -talet. Sysiharju utnämndes 1979 till svenskspråkig professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Före det hade hon under flera års tid som vikarie handhaft professurer i Joensuu och Helsingfors.

Efter att ha gått i pension 1982 har Sysiharju fortsatt sitt forsknings- och författararbete, som har fört in henne på alldeles nya banor. Under pensionsåren har hon bl.a. utgivit verk om den egna släkten, dvs. släkterna Gebhard och Silén. Då hon började skriva hushållslärarutbildningens historia Naisasian tytär - muuttuvien kotien tuki, som utkom 1995, var temat bekant för henne från förut. Sysiharju har dessutom deltagit i upptecknandet av de kvinnors historia som under kriget var med i arbetstjänsten.