Anttila


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN
VERONICA STOLTE-HEISKANEN
sociolog
vetenskapsforskare
1934-1994


Professor Veronica Stolte-Heiskanen var en kosmopolit och ambassadör för den finländska sociologin. Hon var en pionjär inom den empiriska vetenskapsforskningen i Finland och internationellt erkänd expert inom vetenskapsforskningen.

Veronica Stolte föddes i Budapest, varifrån hennes familj var tvungen att fly efter andra världskriget, först till Tyskland, sedan till USA. Efter studier i Columbia University och Chicago flyttade hon till Finland efter att ha gift sig med en finsk kollega.

Veronica Stolte-Heiskanen disputerade som andra kvinnliga sociolog vid Helsingfors universitet år 1967. Hon utnämndes till professor i sociologi vid Tammerfors universitet (1982) och blev den första kvinnliga prorektorn för samma universitet (1990). Hon var också den första kvinnliga ordföranden för Westermarck-society (1974-77) samt medlem i styrelsen för det internationella sociologförbundet ISA.

Den familjesociologiska inriktningen i doktorsavhandlingen fick snart ge vika för vetenskapsforskningen. Stolte-Heiskanen bidrog på ett avgörande sätt och på många fora till att etablera och bygga ut vetenskapsforskningen i Finland. Bland hennes forskningsteman kan nämnas forskningsarbetets förändrade karaktär, forskningsevaluering, utnyttjande av forskningsresultat, forskningens etik, problem i små länders forskningssystem samt kvinnors ställning i vetenskapen.