Kivikoski


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Söderhjelm
Foto: Museovirasto

ALMA SÖDERHJELM
historiker
första kvinnliga professor
1870-1949


Alma Söderhjelm var den första kvinnliga docenten och universitetsläraren i Finland. Hon handhade en docentur i allmän historia vid Helsingfors universitet 1906-26. Hon blev också Finlands första kvinnliga professor, då det 1927 för henne grundades en personlig extra ordinarie professur i allmän historia vid Åbo Akademi.

Alma Söderhjelms elev Börje Colliander beskrev sin lärares ankomst till Åbo 1928 som "ett välondulerat bombnedslag" i den stillsamma Aura-staden. De studerande fick vänja sig vid en undervisning som avvek från den traditionella akademiska stilen. Alma Söderhjelm ville lära historiestuderandena franska och förbättra deras umgängesvanor genom att presentera dem för sina skådespelar- och konstnärsbekanta.

Alma Söderhjelms karriär som forskare och universitetslärare var baserad på hennes lovordade franskspråkiga doktorsavhandling som behandlade pressen under franska revolutionen (1900). Boken fick utomordentlig kritik utomlands och utkom i ny upplaga 1971, vilket säger något om dess bestående värde. Över 20 år efter sin doktorsavhandling publicerade Alma Söderhjelm 1927 en allmän översikt på svenska över franska revolutionen. Boken Sverige och den franska revolutionen, som utkom i två band 1920-24, innehöll intressant nytt material och nya forskningsresultat.

Alma Söderhjelm blev på nytt känd för den franska publiken, då hon 1930 utgav verket Fersen et Marie-Antoinette, som baserade sig på den svenske ädlingen Axel von Fersens anteckningar och korrespondens. Följande bok, som behandlade drottning Marie-Antoinettes hemliga korrespondens var något av en sensation. Alma Söderhjelm lyckades bevisa att de på Löfstads slott bevarade breven, som tidigare ansetts vara förfalskningar, var äkta. Boken utkom i Frankrike under namnet Barnave et Marie-Antoinette (1934).

Alma Söderhjelms litterära produktion är enorm: vetenskapliga verk, essäsamlingar, källpublikationer och memoarer, sammanlagt 25 verk i 34 band. Dessutom skrev hon en diktsamling, skådespel, ett filmmanuskript, fem romaner och åtta kåserisamlingar.

Marja Engman


Läs mer:

Annika Tudeer: Pionjär blir man genom att vara den första. Marja Engmans avhandling om Alma Söderhjelm. Ny Tid 21.2.1997.