Salkinoja-Salonius


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN
ALEXANDRA SMIRNOFF
pomologist
1839-1913


Alexandra Smirnoff är en av banbrytarna inom den finländska pomologin dvs. vetenskapen om frukterna. Hon studerade området från år 1873 i Södermanland i Sverige under ledning av den kände pomologen Olof Eneroth. När Eneroth redigerade den stora svenska handboken i pomologi fick Smirnoff som ryskkunnig till uppgift att klassificera de ryska frukterna. Då Eneroth var sjuk fick Smirnoff på sitt ansvar också fruktodlingsexperiment och forskningsarbete.

Efter att ha återvänt till Finland 1876 arbetade Smirnoff för att förbättra fruktodlingen. Med stöd av en fribiljett beviljad av Statens järnvägar reste hon runt i landet som rådgivare och samlade samtidigt material för en Finsk handbok i pomologi, som utkom 1894. Hon publicerade också många andra verk om trädgårdsskötsel. Det mest omfattande var den nya, avsevärt utvidgade svenska handboken i pomologi, som skrevs 1896-1902. Smirnoff redigerade dessutom i flera år trädgårdsavdelningen i tidskriften Koti ja yhteiskunta. Tack vare Smirnoff blev bl.a. flera härdiga ryska fruktsorter kända i Finland.

Flera trädgårdssällskap och pomologiska föreningar kallade Alexandra Smirnoff till sin hedersmedlem och staten beviljade henne 1907 pension som en erkänsla för hennes förtjänstfulla verksamhet.

Kvinnorna inom lantbruksvetenskapen

Den första kvinnliga agronomen i Finland, Suoma Kyykoski, utexaminerades 1906 från Mustiala lantbruksinstitut. Den första kvinnan som disputerade på området var Synnöve von Hausen (1936). Hon forskade i ärtväxternas kvävebindning och bakterieflora. Resultaten bidrog till att öka foderskördarna och fodrets näringshalt. Von Hausen tjänstgjorde vid Valios laboratorium som prof. A.I.Virtanens assistent. Strax efter sin doktorsavhandling gifte hon sig och flyttade till Sumatra, där hon under andra världskriget hamnade i japanskt koncentrationsläger. Efter kriget verkade hon under några år på sin gamla arbetsplats i Finland, men flyttade 1953 till Sydafrika, där hon tjänstgjorde vid lantbruksministeriet till sin pensionering.

Hushållsvetenskap

Den första som disputerade i hushållsvetenskap var Elli Saurio, vars undersökning Maalaisemännän ajankäyttö suhteessa maatalouden laatuun ja henkilörakanteeseen godkändes vid historisk-filologiska sektionen 1947. Vid agrikultur- forstvetenskapliga fakulteten grundades efter andra världskriget ett antal läroämnen i anslutning till huslig ekonomi. Dessa ämnen var alla kvinnodominerade, professorerna medräknade. Saurio blev professor i hushållsekonomi.