VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Sjöberg

AGNES SJÖBERG
den första kvinnliga veterinärmedicine doktor i Europa
1888-1964


Agneta Sjöberg intresse för djur väcktes redan när hon var barn på hennes hemgård i Kauhajoki. På 1890-talet grundades i gårdens gamla huvudbyggnad en skola för boskapsskötsel, där Agnes brukade sitta och lyssna. Som tioåring deltog hon i anatomiundervisningen och undersökte slaktade kalvars organ. Sjöberg minns att hon redan då frågade av en lärare, om en flicka kunde bli veterinär. Enligt läraren var detta omöjligt.

För kvinnor som siktade på högre utbildning under autonomins tid kunde den lärda banan vara synnerligen besvärlig. Detta gällde också Sjöbergs utbildning för sitt kommande yrke. Hon gick först i Vasa svenska flickskola och sedan i Vasa hushållsskola. Efter att ha avslutat den skötte hon under tre års tid hushållet på hemgården. Först efter detta tillät fadern att hon skulle få läsa sig till student. Sjöberg avlade studentexamen 1911 som privatist vid Kuopio svenska samskola.

Sjöberg började praktisera för sitt kommande yrke under ledning av en veterinär från Björneborg. Efter praktiktiden for hon till Dresden för att studera. Den förvånade rektorn för Veterinärmedicinska högskolan gick med på att ta emot den första kvinnliga studeranden bland 300 manliga studerande: "det passar sist och slutligen väl för en kvinnlig veterinär att behandla mycket små husdjur". Det var emellertid hästar som Sjöberg helst behandlade. Studierna försvårades av de finländska studiekamraterna, som var ca trettio till antalet vid högskolan. De försökte bl.a. köra ut Sjöberg ur föreläsningssalen, då föremålet för undervisningen var vissa organ som ansågs för ömtåliga. Efter ett år fortsatte studierna vid Berlins Veterinärmedicinska högskola.

Sjöberg arbetade under första världskriget vid djurkliniker i Berlin och förberedde sig för sin doktorsexamen. Den tyskspråkiga avhandlingen Kliniska och kemisk-mikroskopiska undersökningar av hästens ögonsekret godkändes vid Leipzigs universitet 1918.

Efter kriget återvände Agnes Sjöberg till Finland och verkade som kommunalveterinär i Österbotten. Under åren 1938-55 hade hon en egen djurklinik i Seinäjoki. Vid sidan av praktiken gjorde hon studieresor utomlands och fortsatte sina forskningar. Hon forskade bl.a. kring parasiter under ett och ett halvt år i Wien. Samtidigt uppfostrade hon två söner som ensamförsörjare.