Kivikoski


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Siikala

ANNA-LEENA SIIKALA
kulturforskare
1943-


Anna-Leena Siikala har skapat en betydelsefull karriär som kulturforskare. Hennes specialområden är schamanismen och etniska/primitiva religioner, den finsk-karelska diktningen på kalevalamått (särskilt hjälteepiken) och den muntliga berättarkonsten. På dessa områden är Siikala en internationellt uppskattad auktoritet.

Siikala utredde i sin doktorsavhandling 1978 olika metoder och tekniker, med vilka schamanerna i norra Eurasien försjönk i trans och gjorde en resa till den andra världen. Resans ändamål är att skaffa sig kunskaper, som hjälper samhället att lösa en kris som det drabbats av. I sin forskning kartlade Siikala också olika uppfattningar och föreställningar om andra världar och deras invånare.

Samma teman behandlar Siikala i sitt verk om den finländska schamanismen Suomalainen samanismi: mielikuvien historiaa (1992) som baserar sig på den finländska, karelska och nordiska traditionen. Hjälten i denna forskning är en schaman, som med hjälp av trollformler, magi och folkmedicin kämpar mot olika faror som hotar bygemenskapen och dess enskilda medlemmar.

Siikala är ledare för en internationell forskning, där specialister på folklore och folktro tillsammans bygger upp en bild av de finsk-ugriska folkens mytologi. Siikala är också intresserad av hur dessa traditioner utnyttjas i situationer, då en etnisk minoritetsgrupp försöker återuppliva och bevara sitt språk och sin livsstil under trycket från en maktkultur som talar ett annat språk.

Siikala har utfört fältundersökningar i Finland och Vitahavskarelen samt bland udmurter och nenetser i Ryssland. Hon är också insatt i polynesiska kulturer efter att ha vistats i flera repriser på Cook-öarna (1983-1995) och arbetat i Australien.

Siikala har även skrivit banbrytande texter om poesins teori och metoder. Representanter för olika vetenskapsgrenar har fått inspiration framför allt från verket Tarina ja tulkinta: tutkimus kansankertojista (1984, på engelska 1990).

Satu Apo