Rantaseppä-Helenius


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDANÅbo Akademis bildsammling

LYDIA SESEMANN
kemist
1845-1926


Lydia Sesemann avlade som första finländsk kvinna doktorsexamen år 1874. Eftersom detta skedde vid ett utländskt universitet, uppmärksammades inte händelsen mycket i hemlandet. Finlands Allmänna Tidning publicerade en liten notis om det, liksom även Suomenlehti i Viborg enligt vilken "Fröken Sesemann från vår stad vid universitetet i Zürich i Schweiz har tagit doktorsexamen i natur- och matematiska vetenskaper."

Lydia Sesemann, som var född i en köpmansfamilj i Viborg hade efter sin fars död flyttat till Tyskland med sin mor år 1865. Hon studerade vid Zürichs universitet sedan 1869 och försvarade sin doktorsavhandling i organisk kemi på vårterminen 1874. Då Sesemann inledde sina studier i Zürich hade universitetet 14 kvinnliga studerande, av vilka nio var från Ryssland. Sesemann var en av de första kvinnor som avlade doktorsexamen i naturvetenskap och den första kvinnan som avlade filosofie doktorsexamen vid Zürichs universitet.


Mera:

Marja Engman: "Lydia Sesemann: Finlands första kvinnliga doktor". Historisk tidskrift för Finland 81 (1996) : 4, s. 478-491.