Rantaseppä-Helenius


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Rautio

MARJATTA RAUTIO
övervakare av kemiska vapen
1944-


Professor Marjatta Rautio har redan under tjugo års tid i Finland deltagit i ett projekt för övervakning av kemiska vapen samt på ett förtjänstfullt sätt utvecklat det internationella samarbetet på området.

Rautio, som vid farmaceutiska institutet hade disputerat över barbiturater, inriktade sin forskning på nya banor, då professor Jorma K. Miettinen år 1983 bad henne att komma med i ett projekt för övervakning av kemiska vapen. Arbetet förde henne småningom från laboratoriet till skrivbordet och från Finland till internationella arenor. Idag omfattar det bl.a. en stor mängd internationella möten i anslutning till konventionen mot kemiska vapen. Sedan 1994 har Rautio varit ledare för Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen vid Helsingfors universitet (VERIFIN).

De kemiska vapnen blev aktuella i rubrikerna i samband med kriget mellan Irak och Iran och är det fortfarande efter att FN:s specialkommission började övervaka den förödelse som Iraks massförstörelsevapen fick till stånd. År 1997 trädde en omfattande internationell konvention om förbud mot kemiska vapen i kraft. För att konventionen skall vara trovärdig, måste den kunna övervakas effektivt. Övervakningen förutsätter att de ämnen som används i vapen kan identifieras vid de granskningar som utförs av vapenfabriker, militärlaboratorier och övriga institutioner. Dessutom tas miljöprover, eftersom luftströmmarna transporterar ämnena över långa sträckor. Finländska forskare har haft en central roll i utvecklingen av övervakningen. Den finländska projektets värde har legat i dess öppenhet: det var första gången som någon utanför militärväsendet utförde forskning på detta område, vilket gjorde det möjligt att utveckla en opartisk och tillförlitlig test.

Resultaten av forskningen var offentliga från första början och sedan 1977 har projektet givit ut rapporter om sin verksamhet. Dessa så kallade blå böcker, the Finnish Blue Books, har blivit en slags biblar för övervakningen av kemiska vapen runt om i världen. År 1988 började man utveckla en analytisk databas, VERIFY. Databasen innehåller analytisk information för identifiering av kemikalier som omfattas av konventionen. VERIFY är den officiella analytiska databasen för Organisationen för förbud mot kemiska vapen. Den uppdateras som internationellt samarbete, eftersom antalet kemikalier som omfattas av konventionen uppgår till flera tusen.Läs mer:

Rautio, Marjatta, "Finnish Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention". In: Finland and Verification of Disarmament Agreements. Ministry for Foreign Affairs of Finland.

VERIFIN hemsida