Rantaseppä-Helenius


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Pulkkinen

TUIJA PULKKINEN
rymdforskare
1962-


Tuija Pulkkinen som arbetar vid Meteorologiska institutet har forskat i norrskenseruptioner och deras samband till fenomen i närrymden.

Geomagnetiska stormar orsakas av solvinden - en partikelflöde som strålar från solen mot oss - som kolliderar med jorden och orsakar bl.a. norrsken som förekommer i Jordens ionosfär i 80-300 kilometers höjd. Finland hör till en norrskenszon.

Tuija Pulkkinen som var år 1992 första kvinnan genom tiderna att disputera i teoretisk fysik i Finland har utvecklat en metod med vars hjälp man kan beskriva magnetfältet i vår närrymd. Hon har tillämpat denna metod i norrskenseruptioner. Jordens magnetfält har en lång svans på den sida av jordkloten som är bortvänd från solen och solvinden. Pulkkinen har undersökt elströmsystem i denna svans både före norrskenseruptioner och efter dem.

Vid Meteorologiska institutet har man också utvecklat en magnetohydrodynamisk simuleringsmodell. Med hjälp av modellen kan man, om man känner till hurdan solvinden är vid ett tidspunkt, simulera med datorn fenomen som då förekommer i samband med norrskenseruptioner. Det är alltså fråga om ett slags väderprognos för närrymden. De simulerade prognoserna jämförs med observationer, t.ex. bilder som tagits av norrsken från satelliter, och Pulkkinens beskrivningar. Simulationskoden som man använder vid Meteorologiska institutet är enastående i Europa.

Tuija Pulkkinen är forskarprofessor i gruppen för rymdplasmafysiken vid Meteorologiska institutet. En av de aktuella utmaningarna för gruppen har varit tanken på att starta en europeisk rymdvädersverksamhet. Förutom grundläggande forskning skulle också rymdväderprognoserna höra till denna verksamhet. Partikeleruptionerna i rymden kan nämligen skada satelliter och prognoserna skulle göra det lättare att undvika dyra skador. Rymdvädret påverkar också telefontrafiken kontinenter emellan samt satellitkanalernas sändningar. Rymdvädrets påverkningar känns också nere på jorden, bl.a. kan kraftledningarnas transformatorer ta skada och långa naturgasledningar rostar snabbare.

Eva Isaksson

Mer information:

Tuija Pulkkinens hemsida