Rantaseppä-Helenius


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Oterma

LIISI OTERMA
astronom
1915-2001


Den kanske genom tiderna kändaste kvinnliga finländska naturvetaren är professorn i astronomi vid Turun yliopisto Liisi Oterma. Den mångsidigt begåvade unga kvinnan valde att studera exakta naturvetenskaper eftersom man inte kunde läsa sanskrit vid Turun yliopisto. Det var en mycket lämplig tid att börja studera astronomi eftersom undervisningen hade påbörjats år 1924 och professor Yrjö Väisälä hade just tagit i bruk ett nytt observatorium. Under de första tiderna bestod personalen vid observatoriet i Åbo av professorn, Oterma som observator samt en deltidsassistent.

Yrjö Väisälä (1891-1971), en mycket inflytelserik person inom finländsk astronomi, uppfann och framställde en planetkamera som man började använda i Åbo under vintern 1935. Stjärnhimmeln fotograferades med dubbelplanetmetoden så att fixstjärnorna syntes på bilden som två överlappande punkter. I bilderna kunde man igenkänna småplaneter på grund av rörelsen, deras dubbelbilder täckte nämligen inte varandra helt och hållet.

Liisi Oterma deltog i sökandet efter småplaneter redan innan hon blev filosofie magister på 1938. Oterma var mycket flitig observatör och under vissa år var största delen av den internationellt betydande mängden av småplaneter observerade i Åbo funna av Oterma.

Den gången fick observatörerna finna sig i ganska karga förhållanden. I tidningen Turun Sanomat berättade en journalist om natten som han tillbringade i observatoriet med Oterma och Väisälä: "Natten led fram och handen som höll pennan blev allt stelare. Observatoriet värms nämligen inte alls. Under största delen av året måste åtminstone den som inte vant sig vid sådant frysa i tornet. Därför har observatörerna klätt sig i pälsar och filtstövlar som de skulle ta en tur i släden."

Förutom över 200 småplaneter fann Oterma också tre nya kometer. Den kändaste av dem, kometen Oterma (1942 VIII) dök upp i ett fotografi i mars 1943. Oterma beräknade att det var fråga om en komet vars bana runt solen var överraskande nog rund och att kometen återkommer vart åttonde år. Oterma fann ut att fram till 1937 kometen hade följt en vanlig elliptisk omloppsbana med 18 års omloppstid, men sedan hade Jupiter stört kometen så mycket att den hade börjat följa den nästan cirkelformade omloppsbanan mellan omloppsbanorna till Mars och Jupiter. Oterma spådde år 1957 att en liknande störning skulle återställa kometen till den gamla omloppsbanan under åren 1962-63 och så gick det också.

Liisi Otermas doktorsavhandling från år 1955 behandlar inte småplaneter utan optiken i teleskop. I avhandlingen redovisar Oterma för metoder med vilka man kan optimera bruket av stora teleskop. Avhandlingen godkändes med högsta vitsordet och Oterma blev primusdoktor i den promotion som hölls i Turun yliopisto samma år. Dessutom var hon den första kvinnliga doktorn i matematisk-naturvetenskapliga fakulteten i universitetet och överhuvudtaget första kvinna som disputerat i astronomi i Finland.

Tillsammans med Yrjö Väisälä framställde Liisi Oterma högklassig optik för många finländska och utländska teleskop. Senare blev Oterma speciellt intresserad av hur Jordens polar rör sig. Hon undersökte också bland annat hur kvartsstavarnas egenskaper förändras i varierande förhållanden och enligt Yrjö Väisälä var Oterma också mycket bra på att slipa dessa stavar.

Liisi Oterma blev docent i astronomi vid Turun yliopisto år 1959 och tf. professor i 1962. Hon fick professorstjänsten som bästa kandidat år 1965 och skötte den fram till att hon pensionerades år 1978. Efter att Vilho Väisälä dog år 1971 fungerade Oterma också som prefekt för (tähtitieteellis-optinen tutkimuslaitos) fram till 1975. Som ledare nådde Oterma inte helt upp till sina inflytelserika föregångare.

Liisi Oterma är känd som en tystlåten och anspråkslös människa. Professor Anders Reiz vid Köpenhamns observatorium kände till Otermas intresse i språk coh sade att hon "håller tyst på elva språk". Oterma kan bl.a. tyska, engelska, spanska, italienska, ungerska, esperanto och franska, som också var språket av hennes avhandling.

Eva Isaksson