VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Mäkelä

PIRJO MÄKELÄ
forskarprofessor
1930-


Forskarprofessor Pirjo Mäkelä inledde sin bana på 1960-talet, under molekylärbiologins guldålder. Det var då som man lärde känna de centrala principerna för livets molekylära grunder.

Mäkelä hade inlett sina medicinska studier 1949 samt laboratorieforskningar tillsammans med sin blivande man, Olli Mäkelä. Efter doktorsavhandlingen 1960 flyttade paret Mäkelä till Kalifornien för fortsatta studier: handledaren vid Stanfords universitet var den färske nobelpristagaren Joshua Lederberg.

När de återvände till Finland 1961 förde de med sig ett nytt vetenskapsområde: mikrobgenetiken. På basis av denna utvecklades 20 år senare en ny bioteknik, genmanipulationen. Pirjo och Olli Mäkelä var under åren 1963-64 verksamma i London, där det fanns bättre möjligheter att ägna sig åt den nya vetenskapen och idka internationellt samarbete.

Samarbetet resulterade i att man kunde påvisa hur generna bestämmer en komplicerad polysackarids - lipopolysackariden hos bakterierna - struktur. Denna observation hör till de mest centrala inom molekylärbiologin. Redan tidigare visste man att generna bestämmer strukturen hos den motsvarande proteinmolekylen. Man visste emellertid inte hur organismens övriga beståndsdelar (såsom polysackariderna) samt cellernas och organismens form bestäms. Nu påvisade man att en sådan här struktur än en genprodukt av andra graden. Dess uppkomst och form styrs av enzymer, dvs. proteiner som produceras av genen. Det har senare bevisats att den här principen är allmängiltig och bestämmer polysackaridstrukturen både hos växter och djur.

Pirjo Mäkelä utnämndes 1964 till föreståndare för bakterieavdelningen vid Statens seruminstitut (senare Folkhälsoinstitutet). Tack vare de nya metoderna inom mikrobtekniken kunde hon nu forska i infektionssjukdomarnas uppkomstmekanismer: mikrobens och dess värds kamp om överlevnad.

Vid sidan av forskningen deltog Mäkelä i utvecklingen och organiseringen av den bakteriologiska diagnostiken och uppföljningen av infektionssjukdomar i Finland. Då hon fungerade som ordförande för Medicinska kommissionen vid Finlands Akademi hade hon även möjlighet att påverka forskningspolitiken. Hon har tagit ställning till forskningsetiska frågor bl.a. som ordförande för Läkares sociala ansvar rf.