Rantaseppä-Helenius


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Lisitzin

EUGENIE LISITZIN
talassolog
1905-1989


Nästan av slumpen hamnade fysikern Eugenie Lisitzin i Havsforskningsinstitutet. Där arbetade hon sedan i nästan 40 år - på toppen på sin karriär under åren 1955-72, fram till sin pensionering, var hon talassolog eller havsforskare och avdelningschef för vattenståndsavdelningen. Titeln professor fick Eugenie Lisitzin i 1965.

Inom havsforskningen var Eugenie Lisitzins fält vattenståndsväxlingar. "Det kom fram att Östersjön är på många sätt ett för begränsat område för att man skulle få allmängiltiga resultat, och att det i många fall skulle vara nödvändigt att utvidga forskningen att gälla alla världshaven." Lisitzin samlade en enorm mängd forskningsresultat både från Finland och utlandet och redigerade det första övergripande verket om vattenståndsväxlingar i världshaven, Sea Level Changes (1974).

Många faktorer påverkar vattenståndet, bl.a. vädret, och man får inte heller glömma oceanernas topografi och genomsnittshöjderna i hela det vattentäckta området. Förutom att Lisitzin observerade växlingar i vattenståndet beräknade hon också på nytt landhöjningens hastighet vid Finlands kuster.

Eugenie Lisitzin var föregångare på många sätt. Hon arbetade vid Havsforskningsinstitutet med dispens beviljad av statsrådet p.g.a. en förordning som förbjöd Havsforskningsinstitutet att utnämna kvinnor till ordinarie tjänster; förordningen upphävdes först år 1961. Lisitzin disputerade som första kvinna i Finland inom fysiken och dessutom var hon den första kvinna som godkändes som medlem i Finska Vetenskaps-Societetens Matematisk-fysiska sektion.

Eftersom Eugenie Lisitzin hade växt upp i ett flerspråkligt hem i Käxhol och hade lärt tala nio språk, vilket gjorde det lätt för henne att delta i konferenser, sköta förbindelser till utlandet och att publicera på flera språk. I minnestalet till Lisitzin sade en forskare att "Lisitzins arbete som består av över hundra olika vetenskapliga publikationer varad från slutet av 1930-talet till slutet av 70-talet. Hon var internationellt sett mycket uppskattad inom forskarkretsarna. Hennes publikationer citeras fortfarande och en del av hennes forskningsresultat har bestående värde."

Eva Isaksson