Kivikoski


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN
LIISA KELTIKANGAS-JÄRVINEN
psykolog
1946-


Professorn i tillämpad psykologi vid Helsingfors universitet Liisa Keltikangas-Järvinens specialområden är psykosomatik och beteendemedicin. Psykosomatiken granskar bl.a. personlighetens och beteendets samband med sjukdomar samt genom hurudana psykiska mekanismer risken för att insjukna ökar. Keltikangas-Järvinen har skrivit om psykologiska faktorer i anslutning till hjärt- och kärlsjukdomarnas etiologi samt om sambanden mellan stress, personlighet och hormoner.

Liisa Keltikangas-Järvinen disputerade 1977 om personlighetsdrag hos våldsbrottslingar och personer som är benägna till självdestruktion. Hon utvecklade vidare samma tema i boken Väkivalta ja itsetuho (1979).

Keltikangas och hennes arbetsgrupp har även forskat i barns och ungdomars sociala utveckling, och särskilt sambanden mellan aggression, motivation och social kognition dvs. medvetandets innehåll. Till de senaste årens publikationer hör också en bok om gott självförtroende.