Kivikoski


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Kauppi

RAILI KAUPPI
logiker
vetenskapsteoretiker
1920-1995


Logikern och vetenskapsteoretikern Raili Kauppi var den första kvinna som doktorerade i filosofi i Finland. Hon var också den första och under flera årtionden den enda kvinnliga professorn i filosofi i Finland och i hela Norden. Kauppi var en internationellt framstående Leibniz-forskare.

Raili Kauppis doktorsavhandling Über die Leibnizsche Logik mit besonderer Berücksichtigung des Problems der Intension und Extension (1960) hör till de internationellt mest uppskattade grundläggande verken inom Leibniz-forskningen. Det amerikanska Garland-bolaget publicerade det på nytt 1985, som en del av samlingen "de 14 viktigaste Leibniz-forskningarna". Kauppi utvecklade sin teori om begreppssystemen och den därmed sammanhängande intensionella logiken bl.a. i sitt verk Einführung in die Theorie der Begriffssysteme (1967).

Fastän Leibniz var Kauppis viktigaste historiska inspirationskälla, ville hon med sitt eget exempel framhäva, att de stora tänkarna inte bör undersökas enbart p.g.a. historiskt intresse. Deras tankar skall inte tänkas på nytt utan de bör utvecklas vidare. På filosofins område verkade Kauppi förutom inom logiken och vetenskapsteorin även inom filosofins historia och värdeteorin.

Före sin universitetskarriär tjänstgjorde Kauppi länge på olika bibliotek och som studierådgivare, samtidigt som hon arbetade på sin doktorsavhandling. Efter att ha doktorerat fortsatte Kauppi sin karriär på biblioteksområdet först som tillfällig biträdande biblioteksföreståndare och sedan som lektor i bibliotekslära vid Tammerfors universitet. År 1964 blev Kauppi docent i filosofi både i Tammerfors och Helsingfors och 1969 utnämndes hon till professor i filosofi vid Tammerfors universitet. Området för professuren var logik och vetenskapsteori.

Risto Vilkko