Kivikoski


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Karsten
Foto: Otavas bildarkiv

ANITRA KARSTEN
psykolog
1902-88


Anitra Karsten hade redan tidigare disputerat i Tyskland. Karsten studerade psykologi vid Berlins psykologiska institut och hörde till Kurt Lewins student- och forskargrupp. Hon disputerade 1928 inom gestaltpsykologin med avhandlingen Psychische Sättigung. På 1930-talet specialiserade hon sig på reklam- och marknadsföringspsykologi. Efter kriget undervisade Karsten vid Svenska Handelshögskolan. Under de åren forskade hon bl.a. kring skolelever och åldrande. Karsten återvände till Tyskland 1960. 1975 beviljades hon professorstitel vid universitetet i Frankfurt.