Kivikoski


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN
ESTER HJELT
psykolog
1885-1960


De första finländska kvinnliga psykologerna var verksamma inom den tillämpade psykologin på 1920-talet. Ester Hjelt var den första föreståndaren för Finlands första forskningslaboratorium för tillämpad psykologi, Statens Järnvägars psykotekniska laboratorium, som grundades 1922. Institutet utvecklade metoder för testning av arbetssökande. Hjelt disputerade vid Åbo Akademi 1930 om experimentell undersökning av skolelever.