Salkinoja-Salonius


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Hämet-Ahti

LEENA HÄMET-AHTI
växtkartograf
1931-


Leena Hämet-Ahti har forskat i de bioklimatiska vegetationszonerna på norra halvklotet, och i synnerhet de områden som motsvarar Finlands klimat inom det norra barrskogsbältet. Doktorsavhandlingen om fjällbjörkskogarna i finska Lappland och Nordnorge publicerades 1963. Hämet-Ahtis, Teuvo Ahtis och Jaakko Jalas sampublikation om Nordvästra Europas vegetationszoner, som utkom på 1960-talet, har flitigt lästs av flera generationer av studenter. Förutom på Nordvästeuropa har Hämet-Ahtis forskning varit inriktad på bl.a. västra Nordamerika, och särskilt ängar vid skogsgränsen i Brittiska Kolumbien, samt Östasien, och i synnerhet Japan. Sydbokskogarna i Sydamerika, Australien och Nya Zeeland har dessutom varit ett intressant jämförelseobjekt. Den jämförande undersökningen av vegetationszoner är viktig både för trädgårds- och skogsskötseln, när man skall välja dekorationsväxter och träd för skogsodlingen som är härdiga i vårt klimat.

Kärlväxttaxonomi

Växttaxonomin dvs. klassificeringen och namngivningen av växter är ett oumbärligt fundament när det gäller att utreda och bevara naturens mångfald. På detta område har Hämet-Ahti ägnat sig åt flera kärlväxtgrupper på norra halvklotet, framför allt tåg- (Juncus) och frylearterna (Luzula) i Nordvästeuropa, Nordamerika och Östasien. Hämet-Ahti medverkar i en internationell arbetsgrupp, som utarbetar en monografi över tågväxterna (Juncaceae) inom serien Flora of the world. Hämet-Ahti har medverkat i två grundläggande verk inom den finländska växttaxonomin, floran Retkeilykasvio och Suomen puu- ja pensaskasvio (Finlands träd- och buskflora).

Popularisering av vetenskap

Hämet-Ahti är en av författarna till verket Maarianheinä, mesimarja ja timotei (Myskgräs, åkerbär och timotej), som fick Statens informationspris 1987. 1990 fick hon Finska kulturfondens pris för främjande av kännedomen om Finlands flora och växtgeografi och var författare till Årets vetenskapsbok. Hämet-Ahti har under årens lopp publicerat talrika artiklar i Dendrologiska sällskapets tidskrift Sorbifolia. Hon är tack vare sin sakkunnighet och sitt entusiasmerande framställningssätt populär som ledare för växtexkursioner både i hemlandet och utomlands.

Marjatta Rautiala

Marjatta Rautiala