Salkinoja-Salonius


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN
ULLA HAMBERG
biokemist
1918-1985


Ulla Hamberg föddes i en apotekarfamilj i Åbo, studerade först till farmaceut, och verkade sedan som forskningsassistent vid Karolinska institutet i Stockholm 1948-52. Hon fortsatte därefter sina studier i biokemi och vistades utomlands under en längre tid. 1954-61 verkade Hamberg som forskare i tre världsdelar: i Sao Paulo i Brasilien och i Förenta staterna vid avdelningen för fysiologisk kemi vid universitetet i Wisconsin samt senare i Cleveland. Däremellan arbetade hon vid Biokemiska forskningsinstitutet i Helsingfors. Hennes doktorsavhandling blev färdig 1962.

Hennes viktigaste forskningsinsats hänförde sig till vasoaktiv, dvs. blodtryckssänkande bradykininpeptid. Hon publicerade ca etthundra arbeten om peptidhormoner och blodets plasmaproteiner.

Efter att ha återvänt till Finland verkade Hamberg bl.a. som forskare vid Finlands Akademi samt som biträdande professor i biokemi i Uleåborg och Åbo. År 1976 utnämndes hon till personlig extraordinarie professor i biokemi vid Helsingfors universitet.