Vuola


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Hallamaa

JAANA HALLAMAA
teolog
1958-


Jaana Hallamaa har forskat på etikens olika områden. Då hon inledde sin forskarbana på 1980-talet sysselsatte hon sig med frågan hur frihetens glädjebudskap kunde omvandlas till förtrycksredskap. Som forskningsobjekt valde hon den sydafrikanska reformerta kyrkan, som var öppen endast för vita och som stödde en rasistisk teologi. "Jag ville lära mig att förstå förtryckaren och dennes syn på olika saker, och se, hur religionen och dess läror ideologiseras till objekt för de egna politiska och ekonomiska intressena."

Under de senaste åren har Hallamaa forskat i bioetiken och socialetiken. Biovetenskapernas och biomedicinens utveckling gör det nödvändigt att ta ställning till frågor av alldeles nytt slag. Bioetiken utgör en del av den diskussion, där man försöker hitta metoder att utnyttja biovetenskapens landvinningar på ett för människan och naturen hållbart sätt. De politiska och ekonomiska förändringarna på 1990-talet provocerade fram frågan huruvida Finland kan upprätthålla och utveckla ett välfärdssamhälle i en värld som styrs av marknadskrafterna, som medlem av den Europeiska unionen. Hurudana tänkesätt har främjat skapandet och upprätthållandet av ett samhälle som är baserat på gemensamt ansvar?

Interaktiviteten utgör en viktig del av forskningen. Hallamaa har arbetat som medlem av europeiska och nordiska forskningsgrupper samt förmedlat vidare sin egen och andras forskning i sin undervisning samt i sina läroböcker, bl.a. gymnasiekurser i etik och filosofi. År 1997 premierades hon som den mest förtjänstfulla läraren vid Helsingfors universitet.