Anttila


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Haavio-Mannila

ELINA HAAVIO-MANNILA
sociolog
1933-


Emeritaprofessorn Elina Haavio-Mannila är en av de mest kända finländska sociologerna både i Finland och internationellt. Skillnaderna och likheterna mellan könen och jämställdheten är teman, som förbinder största delen av Elina Haavio-Mannilas forskning. På 60-talet bidrog hon till uppkomsten av en nordisk könsrollsforskning i Finland. Det mest kända verket inom denna forskningsinriktning är boken Suomalainen nainen ja mies (1968) (Den finländska kvinnan och mannen). Boken hör till klassikerna inom den finländska kvinnoforskningen, och den har haft stort inflytande på sin tids samhällsdebatt.

Kännetecknande för Haavio-Mannilas forskningsgrepp har varit longitudinala studier, internationella jämförelser samt ett intensivt internationellt forskningssamarbete. Hon har varit en föregångare också inom forskningen kring vardagsfenomen allt från eftermiddagsdanser till arbetsplatsromanser.

Haavio-Mannila var inte bara den första kvinnan som disputerade i sociologi i Finland utan även den första kvinnliga disputanten vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet (1958). Hon var också den första kvinnliga professorn vid fakulteten (1992) samt den första kvinnan som blev föreståndare av Finska vetenskapsakademin (1995). Innan hon blev ordinarie professor, hade hon hunnit verka som professor i nästan tjugo års tid.

Elina Haavio-Mannila har också varit en flitig samhällelig påverkare; hon har deltagit i kommittéarbeten och samhällsdebatter i anslutning till sin forskning. Den stora allmänheten känner likaså till henne genom hennes många framträdanden i press, radio och tv.