Rantaseppä-Helenius


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Eskola

SALLI ESKOLA
kemiprofessor
1906-1994


Salli Eskola blev Finlands första kvinnliga kemiprofessor år 1947, då hon utnämndes till biträdande professor vid Helsingfors universitet.

Under sin studietid och ännu tre år efter att hon blivit färdig arbetade Salli Eskola som lärare i matematik och naturlära och föreståndare för samskolan i Lammi. Mellan 1932 och 1947 verkade hon som assistent vid Helsingfors universitet. Eskola arbetade år 1939 under några månader i den berömde tyske kemiforskaren E. Huckels laboratorier i Breslau och skapade kontakter till utlandet och deltog i talrika internationella konferenser. Under kriget verkade hon i ett par repriser som kemist vid läkemedelsfabriken Orion.

Eskolas doktorsavhandling i organisk kemi (1944) behandlade ketosyrorna vid esterkondensation, som senare blev hennes huvudsakliga forskningsområde. Eskola beviljades professors titel år 1972.