VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Eskelin
Foto: Museovirasto

KAROLINA ESKELIN
disputerat år 1895 som första kvinna i Finland
1867-1936


Efter Rosina Heikel gick det 10 år innan någon kvinna skrev in sig vid medicinska fakulteten. Vännerna Karolina Eskelin och Ina Rosqvist avlade medicine kandidatexamen 1891. Båda gjorde imponerande karriärer som läkare, forskare och hälsoupplysare. Karolina Eskelin fortsatte sina studier till doktorsexamen. Hon skrev sin medicine och kirurgie doktors avhandling om tarmvagination.

Efter disputationen riktade sig Eskelin in på praktiskt arbete och publicerade endast någon enstaka vetenskaplig artikel. Hon var två år assistentläkare vid Helsingfors universitets kirurgiska klinik och förestod därefter ett privat sjukhus i Tammerfors 1900-03. Hon utvecklade sin yrkesskicklighet under sina studieresor till utlandet. 1904-05 och 1912 verkade hon som läkare i USA, bland den lokala finländska befolkningen. Efter sina år utomlands innehade hon den kirurgiska polikliniken i Berghäll i Helsingfors med gynekologisk kirurgi som specialitet.

Vid sidan av sin praktik och sitt vetenskapliga arbete var Karolina Eskelin intresserad av hälsoupplysning och undervisning. Hon skrev talrika populära verk, småskrifter och artiklar, i vilka hon behandlade bl.a. hygienens betydelse för den profylaktiska hälsovården. Den av henne redigerade läkarboken Kotilieden lääkärikirja trycktes i tiden i tio upplagor. Hon utarbetade också en lärobok i gynekologisk sjukvård för sjuksköterskor.

Under sin fritid sysslade Karolina Eskelin med bilsport och fick i början av 1920-talet körtillstånd som en av de första kvinnorna i Finland.