Kivikoski


VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Enäjärvi-Haavio
Foto: Museovirasto

ELSA ENÄJÄRVI-HAAVIO
folkdiktsforskare
1901-1951


Folkdiktsforskaren Elsa Enäjärvi-Haavio (1901-1951) hörde till den generation av vetenskapskvinnor, som följde efter banbrytarna på området och som inte mera behövde dispens för att inleda sina universitetsstudier.

Hon disputerade år 1932 som första kvinna på sitt område. Hon forskade i folklekar, folkdikter och -sånger och framförandet av dem samt årshögtider (påsk, fastlag) och därtill anslutna föreställningar och sedvänjor.

Elsa Enäjärvi-Haavio var förutom vetenskapskvinna också kulturkritiker och samhällelig påverkare, och hon talade och skrev också om kvinnornas ställning inom vetenskapen. Hennes tankar om möjligheterna att kombinera "kvinnans kallelse" med vetenskapligt arbete fick stor spridning genom de många tidningsintervjuer som hon gav. I samband med intervjuerna avbildades hon ofta tillsammans med sin familj: fem barn och mannen Martti Haavio, som var forskare inom samma område.