PRESSMEDDELANDE 13.4.2000
Får publiceras fritt

VETENSKAPSKVINNOR
Utställning om finländska vetenskapskvinnor genom tiderna

I Nationalbibliotekets Galleri, Unionsgatan 36, öppnas måndagen 8.5. kl. 18.30 utställningen Vetenskapskvinnor. Utställningen är öppen för allmänheten 9.5-7.10.2000. En pressvisning ordnas vernissagedagen 8.5. kl. 15.00 i Nationalbibliotekets Galleri.

För första gången ges nu en omfattande översikt över de finländska kvinnornas vetenskapliga arbete och hur den vetenskapliga banan har öppnat sig för dem. Trots att det i Finland har funnits vetenskapskvinnor ända sedan 1800-talet, har många av dem förblivit mera okända än vetenskapsmännen. Lydia Sesemann försvarade som första kvinna sin doktorsavhandling 1874 vid universitetet i Zürich. Agnes Sjöberg disputerade till veterinär 1918 som första kvinna i Europa. Hon var veterligen även den första kvinnan i Europa som arbetade som veterinär. År 1961 blev Inkeri Anttila den första kvinnan i Norden som utnämndes till professor i juridik.

Förutom de kvinnliga banbrytarna inom de olika vetenskapsgrenarna presenterar utställningen även många av dagens forskare. Internationellt berömda inom sitt fack är till exempel Pirjo Mäkelä, som har utvecklat vacciner i Finland och utomlands, Mirja Salkinoja-Salonen, som är expert på miljögifter, Liisa Oterma som forskar i kometer och kulturforskaren Anna-Leena Siikala.

Utställningen belyser även kvinnornas roll bakom kulisserna i forskningsarbetet: som laboratoriepersonal och fältarbetare samt som assistenter till sina forskande äkta män.

I internationell jämförelse blev kvinnornas akademiska studier tidigt allmänna i Finland. Redan i början av 1900-talet fanns det i Finland jämförelsevis fler kvinnliga universitetsstuderanden än i det övriga Europa. Från och med 1987 har fler kvinnor än män avlagt högre examina. Kvinnornas andel bland doktoranderna har vuxit snabbt; i detta nu är redan 40% av dem kvinnor. Trots detta är det tunnsått med kvinnor i professorskåren, endast 18%. Å andra sidan är de kvinnliga professorernas antal i Finland den högsta i Norden och de övriga EU-länderna.

Av utställningen görs även en permanent Internet version: http:/www.helsinki.fi/akka-info/tiedenaiset/. Kristina institutet vid Helsingfors universitet arrangerar även en föreläsningsserie i anslutning till utställningens tema.

På Europa-dagen 9.5. presenteras utställningen Vetenskapskvinnor för allmänheten kl. 13.00 och 16.00.

Fritt inträde till utställningen under bibliotekets öppettider: mån-fre 9-20, lör 9-16, sön stängt, Sommartider 1.6-31.8.2000: mån-fre 9-18, lör 9-16, i juli lör-sön stängt.

Tilläggsuppgifter: 09-191 22738/Linnovaara
Visningar: 09-191 22722/Rahikainen

Utställningen arrangeras av Helsingfors universitetsbibliotek och Kristina institutet vid Helsingfors universitet.

Utställningen stöds av Finlands Akademi, Stiftelsen kulturstaden Helsingfors och Helsingfors universitet.

Helsingfors är Europas kulturstad år 2000.
Vetenskapskvinnor-utställningen ingår i kulturårets program.

Hem