Kivikoski


TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE


Paulaharju
Kuva: SKS:n kuva-arkisto

JENNY PAULAHARJU
Lapin kansanperinteen kerääjä ja tallentaja
1878-1964


Parinakymmenenä kesänä kuulovammaisten opettaja Jenny Paulaharju kulki kansatieteilijä miehensä Samuli Paulaharjun kanssa haastatteluretkillä. Kymmenpenikulmaiset matkat, jotka suuntautuivat vaikeakulkuisille seuduille milloin Lapin erämaihin, milloin Länsipohjaan, milloin Ruijaan, tehtiin useimmiten jalan. Jenny Paulaharju erikoistui Lapin naisten haastatteluun. Näiden elämää kuvaavat myös useimmat hänen kirjoituksistaan.

Kenttätyön päätyttyä muistiinpanot oli kirjoitettava puhtaaksi. On arvioitu Jenny Paulaharjun tehneen suurimman osan tästä työstä, jota hän jatkoi vielä miehensä kuoleman jälkeen.

Kansanperinteen keruuta Jenny Paulaharju kuvasi itselleen rakkaaksi sivuharrastukseksi, joka toimi vastapainona niin ikään mielenkiintoiselle mutta raskaalle kuurojen opetustyölle.

1 2

3 4

1,2 Samuli ja Jenny Paulaharju lähdössä retkelle Lappiin 1920-luvulla.

3 Jenny Paulaharju kirjoituskoneen ääressä.

4 Muurimäen Soffiia ja Jenny Paulaharju, Etelä-Pohjanmaa 1939.

Kuvat: SKS:n kuva-arkisto.


Lisätietoa:

Marjut Paulaharju: "Paulaharjut perinteen kerääjinä".