Sysiharju


TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE
KAINO OKSANEN
opettaja
1884-1966


Kaino Oksanen väitteli ensimmäisenä naisena suomalaisessa yliopistossa kasvatusopin alalta tutkimuksellaan Yhteiskasvatuksesta 1: Silmälläpitäen oppilaiden, etenkin naispuolisten, terveydellisiä oloja ja älyllisiä saavutuksia muutamissa Suomen kouluissa (1919). Oksanen oli ammatiltaan opettaja ja meteorologi. Jo ennen väitöskirjaansa hän kirjoitti alan oppikirjan Meteorologian eli Sää-opin ja ilmatieteen opetuksesta (1917).

Oksanen oli matematiikan, fysiikan ja maantieteen opettaja Viipurissa ja Helsingissä 1908-19. Hän toimi myös ilmatieteen keskuslaitoksen amanuenssina 1912-18 sekä apulaisena ja vanhempana apulaisena 1919-49. Vuosina 1919-29 hän oli niin ikään Helsingin suomalaisen jatko-opiston sielutieteen ja kasvatuksen opettaja. Oksanen oli aktiivinen naisten järjestöissä ja toimi muun muassa Akateemisten naisten liiton puheenjohtajana ja Suomen naisyhdistyksen johtokunnan jäsenenä. Kokoomuspuolueen kansanedustaja hän oli 1927-39.