TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE


Leidenius
Kuva: Museovirasto

LAIMI LEIDENIUS
Gynekologi, pohjoismaiden 1.
lääketieteen naisprofessori
1877-1938


Laimi Leidenius oli Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen lääketieteen professori alana synnytys- ja naistentautioppi. Hän oli myös ensimmäinen Helsingin yliopiston naisprofessori ja ensimmäinen nainen vakituisen oppituolin haltijana Suomessa.

Laimi Leidenius syntyi Kurikassa 1877 kappalaisperheen esikoisena. Lapsia oli 18, joista seitsemän kuoli pieninä. Laimi kävi koulua ensin Vaasassa, sitten Jyväskylän suomenkielisessä tyttökoulussa ja valmistui opettajaksi Helsingin suomalaisesta jatko-opistosta. Ylioppilastutkinnon hän suoritti 1897. Perheen lapsista 10 luki ylioppilaaksi.

Leidenius valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1908, oli jonkun aikaa kunnanlääkärinä ja erikoistui sitten synnytyksiin ja naistentauteihin. Vuonna 1913 hän sai erikoislääkärin oikeudet ja väitteli aiheenaan desinfektion vaikutus kohdun synnytyksen jälkeiseen bakteeripitoisuuteen.

Lääkärin toimen ohella Leidenius jatkoi tutkimustyötä ja teki opintomatkoja ulkomaille. Hän julkaisi mm. eläinkokeisiin perustuvan tutkimuksen emon sisäeritysjärjestelmän vaikutuksesta poikasten sisäeritykseen (prof. A. Seitzin kanssa) ja tilastollisen selvityksen synnytyskouristusten esiintymisestä ja syistä. Myöhemmin hän tutki kohtusyöpää. Vuonna 1925 hänet nimitettiin synnytys- ja naistentautiopin dosentiksi Helsingin yliopistoon.

Leidenius oli monien lääkärien tavoin kiinnostunut aikansa sosiaalisista kysymyksistä, eritoten laajasti ymmärretystä äitiyssuojelusta. Varhaisissa yleistajuisissa kirjasissaan hän pohti siveyskysymystä ja rotuhygieniaa. Myöhemmin hän keskittyi naistentauteihin, raskauteen ja synnytykseen kirjoittaen muun muassa oppaita odottaville äideille.

Leideniuksen ansioina mainitaan ennen muuta äitiyshuollon, kätilökunnan olojen ja synnytyssairaalan kehittäminen. Hän toimi 1920-luvun alussa Mannerheimin Lastensuojeluliitossa lääketieteellisen äitiyshuollon järjestämiseksi. Ensimmäiset liiton neuvolat perustettiin Viipuriin ja Helsinkiin 1920-luvun puolivälissä.

Leidenius sai 1930 nimityksen Helsingin yliopiston obstetriikan ja gynekologian professoriksi, mutta oli jo tätä ennen hoitanut professorin opetusvelvollisuuksia. Leidenius nautti itse eniten juuri opettamisesta: erään ystävän muistelman mukaan hän oli "ennen kaikkea obstetrikko, synnytysopin opettaja".

1930-luvun alussa Laimi Leidenius oli mukana suunnittelemassa uutta naistenklinikkaa, joka valmistui 1934. Se jaettiin kahteen klinikkaan, joista toinen oli Leideniuksen johdossa. Tämän lisäksi töihin kuului opetus, klinikassa tehdyn tieteellisen tutkimuksen ohjaus ja itsenäinen tutkimustyö. Vapaa-ajan vei laajan yksityisvastaanoton hoito. Hengähdystaukoja soivat vierailut omaisten luona Keuruun pappilassa ja ulkomaiset kongressimatkat.

Laimi Leidenius kuoli munuaismyrkytykseen 61-vuotiaana. Leideniuksen elämästä kirjoittaneen Elli Leikolan mukaan sairauden taustalla olivat valtava työmäärä, jatkuvasti liian lyhyeksi jäänyt yöuni ja väsymyksen torjumiseksi otetut liian monet päänsärkypulverit.1 2 3

4 5

1 Laimi Leidenius opiskeluaikoinaan. Kuva: Museovirasto.

2 Laimi Leidenius ja mikroskooppi. Kuva: Museovirasto.

3-5 Kuvat ovat Anto Leikolan kotiarkistosta. Kuva 4 on vuodelta 1916 ja siinä on Leideniuksen lisäksi Arvo Ylppö.


Lisää aiheesta:

Engman, Marja, "On elettävä täysin yksin. Suomen varhaisimmista naistutkijoista". Naistutkimus 1/89

Hannikainen, Johanna, "Laimi Leidenius, Skandinaviens första kvinnliga professor i gynekologi". III Nordiska seminariet om medicinsk kvinnoforskning. Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvojulkaisuja. Sarja D: Naistutkimusraportteja 1/88.

Leikola, Anto, "Tätini Laimi Leidenius". Kotiliesi 5/77.

Leikola, Elli, "Laimi Leidenius". Kirjassa Suomalaisia vaikuttajanaisia, (1977).

Parvio, Salme, "Laimi Leidenius 1877-1938". Kirjassa Suomen Naislääkäriyhdistys ry 1947-1987 (1987).

Marjatta Hietala, Anto Leikola: "Laimi Leidenius". Kansallisbiografia.

<< Edellinen lääketieteilijä Seuraava lääketieteilijä >>