Kivikoski


TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE
KATRI LAINE
historioitsija
1891-1960


Katri Helena Laine oli tuottelias kirjoittaja, joka tutki ennen muuta naisten kotitalousopetuksen historiaa. Hän kirjoitti myös useita kotitalouden oppikirjoja. 1927 ensimmäistä kertaa ilmestyneestä Kotitalouteni: oppikirja kansakouluille otettiin sittemmin 12 painosta. Vuonna 1931 ilmestyivät sekä Helsingin käsityökoulu 1881-1931 että Kotitalouskoulujen alkuvaiheita Suomessa 1850-1900.

Väitöskirjassaan hän siirtyi tutkimaan kotitalousopetuksen varhaisempia juuria. Tutkimus Otavalan Pellavanviljely- ja Kehruukoulu - Ruotsi-Suomen pellavanviljely- ja kehruupolitiikkaa 1700-luvulla ilmestyi 1935 (SHS: Historiallisia tutkimuksia 21). Siinä Laine tarkasteli kotitalousalalla ensimmäisenä ammattiopetuksen piiriin tullutta kehruuta ja kehruukouluja. Laine kartoitti tutkimuksessa laajasti muun muassa kotiteollisuuden ja naisten käsitöiden historiaa, pellavan viljelyä ja käsittelyä sekä Ruotsista tulleiden naispuolisten kehruunopettajien vaiheita.

Samaa teemaa hän jatkoi tutkimuksessaan Suomen Talousseura pellavanjalostuksen elvyttäjänä. (Acta Agral. Fenn. 53, 1943). Ruotsin aikaa käsitteli myös artikkeli H. G. Porthanista ja kotitalousneuvonnasta 1801-02. 1942 ilmestyi Helsingin kasvatusopillinen talouskoulu 1891-1940. Sodan aikana hän kirjoitti lottien historiasta: Lotat ja isänmaan historia ilmestyi Lotta-Svärdin keskusjohtokunnan julkaisemana. Sodan jälkeen ilmestyi merkittävän naisjärjestön, Maatalousnaisten, mittava historia, joka kattoi vuodet 1797-1947.

Mainittakoon että myös kansatieteen puolella valmistui pellavan viljelyä käsittelevä, Toini Inkeri Kaukosen, väitöskirja. Naisten työalojen historiaa kartoitti myös Aino Linnove, jonka kansatieteen väitös käsitteli pitsien historiaa.