Kivikoski


TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE
LIISA KELTIKANGAS-JÄRVINEN
psykologian soveltaja
1946-


Helsingin yliopiston soveltavan psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvisen oppituoli seisoo hänen omien sanojensa mukaan "psykosomatiikan tai mieluummin Behavioral Medicinen (käyttäytymislääketieteen) julkaisujen päällä." Psykosomatiikka tarkastelee mm. sitä miten persoonallisuus ja käyttäytyminen ovat yhteydessä sairastumiseen ja sairastamiseen sekä millaisten mekanismien kautta psyyke lisää sairastumisriskiä. Keltikangas-Järvinen on kirjoittanut sydän- ja verisuonitautien psykologisista riskitekijöistä, samoin stressin, persoonallisuuden sekä fysiologisten ja hermoston hormonaalisten vaikutusten välisistä yhteyksistä.

Liisa Keltikangas-Järvinen väitteli 1977 väkivaltarikollisten ja itsetuhoon taipuvaisten henkilöiden persoonallisuuspiirteitä käsittelevällä tutkimuksella. Samaa teemaa hän jatkoi kirjassaan Väkivalta ja itsetuho (1979).

Keltikangas työryhmineen on tutkinut myös lasten ja nuorten sosiaalista kehitystä, erityisesti aggression, motivaation ja sosiaalisen kognition eli tajunnan sisällön välisiä yhteyksiä. Uusimpiin tutkimuksiin kuuluu virolaisten ja suomalaisten nuorten moraalisen pohdinnan vertailu. Viime vuosien julkaisuja on myös kirja hyvästä itsetunnosta.


1 2

1 LKJ ja tutkijaryhmän ensimmäinen väittelijä Katri Räikkönen 1990-luvun alussa.

2 Katariina Salmela-Ahon väitöstilaisuudessa 1997 kustoksena Liisa Keltikangas-Järvinen ja vastaväittäjänä prof. Brian Little.

Kuvat: Liisa Keltikangas-Järvinen