Kivikoski


TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE
LIISI KARTTUNEN
historiantutkija
1880-1957


Liisi Karttunen kuului vuosisadan alussa Henry Biaudet'n Vatikaanin arkistoja tutkivaan ryhmään. Ryhmä työskenteli Roomassa sijainneessa suomalaisessa tutkimusinstituutissa. Karttunen kirjoitti erityisesti Pohjoismaiden ja Vatikaanin suhteista sekä katolisen reaktion ajan katolisesta kirkosta. Väitöskirja Antonio Possevino, un diplomate pontifical au 16e siécle valmistui 1908. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Liisi Karttunen siirtyi Suomen Rooman suurlähetystön palvelukseen, josta edelleen vuosiksi 1944-48 ulkoministeriöön.

Lisätietoa:

Kaisa Mustonen: Liisi Karttunen, vuosisadan alun historiantutkija Henry Biaudet'n ryhmässä: suomalainen tutkimusinstituutti Roomassa 1909-1915. (Historian tutkimuksia, Joensuun yliopisto, humanistinen tiedekunta, n:o 16). Pro gradu -työ, 1997.

V. J. Palosuo: La dottoressa. Liisi Karttunen Roomassa 1907-1944. Helsinki 1991.