TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE
EEVA JALAVISTO
fysiologian professori
1909-1966


Eeva Jalaviston (ent. Elmgren) ammatinvalintaa viitoitti perhetausta: isä oli lääketieteen tohtori Robert Elmgren ja äiti sairaanhoitaja Ines Meurman. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi 1927 Jalavisto aloitti lääketieteen opinnot Helsingin yliopistossa. Jo 22-vuotiaana lääketieteen kandidaattina hän julkaisi - ryhmäjulkaisuna - ensimmäisen tutkimuksensa, joka käsitteli liikuntahavaintojen psykofysiikkaa. Aistinfysiologia oli myöhemminkin hänen tutkimusalansa. Lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi hän väitteli 1937. Hänet nimitettiin Helsingin yliopiston aistinfysiologian dosentiksi 1942. Sotavuosina 1942-44 hän opiskeli Natsi-Saksassa Göttingenin yliopistossa. Vuonna 1949 Eeva Jalavisto sai nimityksen henkilökohtaiseksi, ylimääräiseksi fysiologian professoriksi Helsingin yliopistoon.

Sodanjälkeisinä vuosina Eeva Jalavisto kiinnostui vanhenemisen fysiologiasta ja oli vuonna 1948 perustamassa Societas Gerontologica Fennicaa, jonka tarkoitus oli edistää vanhenemisilmiöiden teoreettista tutkimusta ja tutkimusten soveltamista käytäntöön. Tällä alalla hän oli yhteistyössä psykologi Anitra Karstenin kanssa. Jalavisto oli seuran puheenjohtaja 1952-66 ja Geron-vuosikirjan pitkäaikainen vastaava toimittaja. Hän toimi myös kansainvälisessä gerontologisessa yhdistyksessä. Tutkimustensa pohjalta hän julkaisi runsaasti yleistajuisia artikkeleita vanhenemisesta sanoma- ja aikakauslehdissä. Suomen tiedeakatemian jäseneksi hänet kutsuttiin 1957.

Eeva Jalavisto omisti elämänsä tutkimukselle - assistenttiaikoinaan hän jopa asui fysiologisella laitoksella. Hän ehti osallistua myös yhdistystoimintaan, mm. Suomen Akateemisten naisten Liitossa. Hänen rakkain harrastuksensa oli kuitenkin musiikki. Hän soitti itse huilua ja kävi ahkerasti konserteissa ja oopperassa.

Lisää aiheesta:

Parvio, Salme, "Eeva Jalavisto (1909-1966)". Kirjassa Suomen Naislääkäriyhdistys ry 1947-1987 (1987).

Erkki Kivalo: "Eeva Jalavisto vanhusten terveydenhuollon uranuurtajana Suomessa".

Mika Saarela ja Kaisu Pitkälä: "Eeva Jalaviston kirjallista tuotantoa 1948-1963".

<< Edellinen lääketieteilijä Seuraava lääketieteilijä >>