TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE


Heikel
Kuva: Museovirasto

ROSINA HEIKEL
Suomen ensimmäinen naislääkäri
1842-1929


Rosina Heikel oli Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen naislääkäri, joka valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1878.

Rosina Heikel syntyi Kaskisissa 1842, mutta muutti jo vuoden vanhana perheensä mukana Vaasaan. Tuomiokunnan laamannina toiminut isä kuoli 1850 ja kaksi vuotta myöhemmin kahdeksanlapsinen perhe menetti kotinsa Vaasan palossa. Rosina saattoi kuitenkin käydä sukulaisten tuella koulua Pietarsaaressa, Pietarissa ja Helsingissä.

Rosina Heikel haaveili jo nuorena veljiensä tavoin lääkärinurasta. Heikelin lopettaessa koulunsa ei akateemisessa maailmassa vielä ollut ainuttakaan naista. Niinpä hän joutui etsimään kiertoteitä päästäkseen haluamalleen uralle. Heikel hakeutui aluksi lääkintävoimistelukurssille Tukholmaan, kävi sen jälkeen Helsingissä kätilökurssin ja palasi Ruotsiin. Siellä hän täydensi anatomian ja fysiologian tietojaan mm. leikkelemällä ruumista, jonka oli itse ostanut.

Syksyllä 1870 Rosina Heikel pääsi kuuntelemaan fysiologian luentoja Helsingin yliopistoon. 1871 annetun "armollisen kirjeen" perusteella hän saattoi harjoittaa erivapaudella lääketieteen opintoja olematta virallisesti kirjoilla yliopistossa. Lääketieteen lisensiaatiksi hän valmistui 1878 ja sai anomuksesta rajoitetun toimiluvan. "Rajoitus" koski asiakaskuntaa: Rosina Heikel saattoi hoitaa vain naisia ja lapsia. Täysiä lääkärinoikeuksia hän ei saanut koskaan.

Valmistuttuaan Rosina Heikel teki stipendin turvin eri puolille Eurooppaa suuntautuneen opintomatkan. Lääkärintointa hän hoiti Vaasassa ja vuodesta 1883 Helsingissä, jonne oli perustettu kaupungingynekologin virka häntä varten. 1889 nimike laajennettiin lasten- ja naistentautien kaupunginlääkäriksi.

Rosina Heikel oli myös tunnettu naisasianainen, naisten koulutuksen puolestapuhuja ja laillistetun prostituution vastustaja, joka kuului Konkordia-liiton ja Naisasialiitto Unionin perustajiin.

1 2 3

1,2 Kuva: Museovirasto

3 Rosina Heikel 1875. Kuva: Valokuvaamo Charles Riis/ Museovirasto.


Lisää aiheesta:

Westermarck, Helena, Finlands första kvinnliga läkare Rosina Heikel. Lovisa 1930.

Pakkala, Kaija, "Pikanttia tietoa". Aesculapius 3/79.

Sundman, Carita, "Rosina Heikel, Skandinaviens första kvinnliga läkare". III Nordiska seminariet om medicinsk kvinnoforskning. Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvojulkaisuja. Sarja D: Naistutkimusraportteja 1/88.

Turpeinen-Alitalo, Kaisa, "Rosina Heikel 1842-1929". Kirjassa Suomen Naislääkäriyhdistys 1947-1987. Helsinki 1987.

Arno Forsius: Emma Rosina Heikel - Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen naislääkäri

<< Biotieteilijät Seuraava lääketieteilijä >>