Anttila


TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE
LAURA HARMAJA
kotitaloustieteen edelläkävijä
1881-1954


Laura Harmaja (os. Genetz) oli ensimmäinen taloustieteilijä, joka toi Suomeen kotitaloustieteen ideoita ja sovelsi niitä omissa tutkimuksissaan. Hän kirjoitti useita kirjoja kotitaloudesta ja julkaisi tutkimuksiaan myös Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Harmajaa on pidetty kotitaloustieteen ainoana teoreetikkona Suomessa. Hänen tutkimuksensa ja yhteiskunnallinen toimintansa perustuivat kotitalouden tieteellistämisen ja rationalisoinnin ideoille. Harmaja otti ensimmäisenä Suomessa esille naisten tekemän kotityön ja kulutuksen merkityksen modernissa kansantaloudessa.

Harmaja teki useita aloitteita maa- ja kotitalouden järkiperäistämiseksi sekä asumisolojen ja terveydenhoidon kehittämiseksi. Omana aikanaan radikaali oli ehdotus perheenisien työpäivän lyhentämisestä.

Harmaja vaikutti myös merkittävästi kotitaloustieteen opetuksen järjestämiseen Helsingin yliopistossa.

Lisätietoa:

Elina Saarikoski: "Laura Harmaja - kotitalouden vaikuttajanainen". Kotitalous 57(1993):2, s. 28-31.

Ulla Vuorela: "Hilma Granqvist". Kansallisbiografia.

Visa Heinonen: "Peasant ethic and the spirit of consumption. From Household Advising to Consumer Policy in the 20th Century Finland." Bibliotheca Historica 33.