Rantaseppä-Helenius


TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE


Eskola

SALLI ESKOLA
kemisti
1906-1994


Salli Eskolasta tuli Suomen ensimmäinen kemian naisprofessori 1947, kun hänet nimitettiin apulaisprofessoksiksi Helsingin yliopistossa.

Opiskeluaikanaan ja vielä kolme vuotta valmistumisensa jälkeen Salli Eskola työskenteli matematiikan ja luonnonopin opettajana ja johtajana Lammin yhteiskoulussa. 1932 hän siirtyi Helsingin yliopiston kemian laitokselle, jossa toimi assistenttina vuoteen 1947. Eskola työskenteli 1939 muutaman kuukauden kuuluisan saksalaisen kemiantutkijan, E. Huckelin, laboratoriossa Breslaussa ja loi ulkomaisia yhteyksiä myös lukuisissa alan kansainvälisissä konferensseissa. Sota-aikana hän oli pariin otteeseen lääketehdas Orionin kemistinä. Eskolan väitteli 1944 orgaanisesta kemiasta. Työ käsitteli keto-happojen esterikondensaatiota. Tämä oli myöhemminkin hänen päätutkimusalueensa.

Orgaanisen kemian dosentiksi Salli Eskola nimitettiin 1946 ja vuotta myöhemmin saman alan apulaisprofessoriksi. Hänelle myönnettiin professorin arvo 1972.

Opettajana Salli Eskola oli mutkaton: hän vei oppilaansa kahville Kaivopuiston Ursulaan Volkswagenillaan, jolla hänen kerrotaan myös hurjastelleen. Loistava huumorintaju yhdistyneenä koruttomaan arvokkuuteen tekivät hänestä helposti lähestyttävän mutta kunnioitusta herättävän ihmisen.