ELSA ENÄJÄRVI-HAAVIO:   ALKUSIVU  |   KIRJALLISUUTTA  |   PALUU TIEDENAISIIN


KAHDEN VAPAAN IHMISEN KIHLAUSSOPIMUS

"Sinun täytyy ottaa huomioon, että minäkin olen ihminen, jolla on oma elämänsä ja oma tarkoituksensa, joita Sinä voit määritellä yhtä vähän kuin minä Sinua", kirjoitti Elsa Enäjärvi tulevalle miehelleen Martti Haaviolle 4.4.1927. Hänen eräisiin muihinkin kirjeisiinsä ja päiväkirjamerkintöihinsä näiltä ajoilta sisältyy viittauksia siihen, että hän koki häneen rakastuneen ystävänsä  pyrkivän kahlitsemaan vapauttaan ja itsenäisyyttään. Mainitussa kirjeessä hän valittaa mm. sitä, että hänen ystävänsä tahtoo säännöllisesti tulla mukaan silloin, kun hänellä olisi mahdollisuus tavata muita ihmisiä,  mutta "suhtautuu vihamielisesti ja murjottaen yhdessäoloon"  ja  kaiken lisäksi vielä kiukuttelee jälkenpäin, vaikkapa kyse olisi ollut tutkimustyötä koskevasta keskustelusta jonkun muun kanssa.  "Sinä karsinoit minut yksinomaan itsesi ympärille. Itse et sen sijaan rajoitu minun seuraani, vaan liikut varsin laajoissa piireissä. Minulla voisi olla yhtä suuri tarve, yhtä suuret edellytykset sellaiseen, mutta Sinä kiellät", hän kirjoittaa.

Kyseinen kirje oli kirjoitettu vähän ennen Elsa Enäjärven Lontoon opintomatkaa. Hänen palattuaan tältä matkalta Saksan kautta Suomeen hän ja Martti Haavio kihlautuivat.  31.12.1927 tapahtuneen kihlauksen yhteydessä tehtiin sopimus, jossa siinäkin tulee esiin hänen  pyrkimyksensä turvata itsenäisyytensä. Sopimuksen kolmas kohta kuului: "Elsa ja Martti voivat seurustella tuttaviensa kanssa ilman, että toinen yrittää painostaa toista tai osoittaa tyytymättömyytä. Tällä seurustelulla ei tarkoiteta rakkaussuhteita, jollaisia ei yleensäkään esiinny ulkopuolella kihlauksen."

Yllä siteerattu kirje ja kihlaussopimus sisältyvät Haavioiden tyttären Katarina Eskolan vanhempiensa päiväkirjoista ja kirjeistä vuosilta 1920-1927 toimittamaan teokseen Kahden. Teokselle on tulossa jatkoa, joten kuva Elsa Enäjärvi-Haavion ja Martti Haavion välisestä suhteesta, jota on  aiemmissa Elsa Enäjärvi-Haaviota koskevissa kirjoitukssa käsitelty loppujen lopuksi aika niukasti, tulee hahmottumaan monivivahteisemmin myös myöhempien vuosien osalta.  Tämä koskee myös kuvaa heidän vuorovaikutuksestaan saman alan tiedenaisena ja tiedemiehenä.